Kommunal

Gemensamt pressmeddelande från Kommunal, Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:48 CET

AMS-chefen cementerar kvinnofälla

På kvinnodagen meddelar ledningen för arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, att man i sitt remissvar säger nej till förslaget om en lag som ger rätt till heltid. Detta utan att AMS styrelse har behandlat remissvaret vilket är ytterst anmärkningsvärt i en så principiellt viktig fråga. Med samma motivering som redan förts fram från manligt dominerade arbetsgivarorganisationer, nämligen att arbetslösheten skulle öka, ger även AMS sitt stöd till att den största av arbetslivets alla kvinnofällor – deltidsarbetet - blir kvar.

- Otrygga anställningar ger inte långsiktigt ökad sysselsättning. Istället blir det växande antalet deltidsarbetslösa, i första hand unga kvinnor, inlåsta i en deltidsfälla utan tillgång till karriär- och kompetensutveckling. Detta hämmar även rörligheten på arbetsmarknaden, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

- Heltidsarbetslösa har en betydligt bättre möjlighet till hjälp, stöd och kompetensutveckling för att kunna ta nya jobb som kräver annan utbildning. På sikt skulle därför en fungerande lag om heltid leda till bättre anställningar, bättre matchning på arbetsmarknaden och därmed ökad sysselsättning, säger Handels ordförande, Lars-Anders Häggström.

- Många av våra förbunds medlemmar är unga kvinnor och arbetar ofrivillig deltid. Det gör att de får det svårt att planera livet. AMS har i uppdrag att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och se till att deltidsarbetslösheten minskar. Nu är därför frågan vad arbetsmarknadsstyrelsen tänker göra för att på ett kraftfullt sätt se till så att de allt fler deltidsanställda inte blir ännu fler, undrar Hotell och Restaurang Fackets ordförande Ella Niia.


För ytterligare information kontakta:

Daniel Färm, Hotell och Restaurang Facket
Kommunikationschef
tel: 08-781 02 63
mob: 070-650 12 09
e-post: daniel.farm@hrf.net

Linnea Bergnéhr, Kommunal
Pressekreterare
tel: 08-728 28 63
mob: 070-209 16 90
e-post: linnea.bergnehr@kommunal.se

Sven Lindberg, Handels
pressombudsman
tel: 08 - 412 68 89
mob: 070 - 630 97 02
e-post: sven.lindberg@handels.seBesök vår hemsida
http://www.kommunal.se