EGBS Consulting AB

Gemenskaper driver kommunernas sociala intranät

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 08:01 CEST

Tre av fyra kommuner har eller kommer att införa sociala funktioner i intranätet innan sommaren 2013. Den högst prioriterade användningen i de kommunala intranäten är gemenskaper. Det handlar om att skapa en plattform för samarbete för såväl projekt, avdelningar och som tvärfunktionella funktioner.

- Mycket av funktionerna i ett socialt intranät är överlappande och det förklarar att exempel vis wikis utelämnas till förmån för bloggar, säger Magnus Fasth som arbetar som projektledare inom sociala intranät på egbs consulting.

Ett socialt intranät byggs upp av flera funktioner och en av de populäraste är statusuppdateringar.

- Statusuppdateringar är ett enkelt sätt att hålla kontakten med sina kollegor och över 80 % av kommunerna planerarar för den här typen av användning. Statusuppdateringar skapar också ett helt annat nyhetsvärde på intranätet vilket är viktigt för att få en bred användning.

Sociala funktioner anses vara ett bra sätt skapa nya idéer och ett kreativt kunskapsutbyte.

- Det som förvånar och som är mycket positivt är att aktiviteter finns med i många projekten. Det visar att många har förstått att det sociala intranätet inte bara handlar om att byta idéer med varandra, det handlar i väldigt stor grad om att få saker och ting gjort. Det här är något som skiljer det sociala intranätet från sociala plattformar som vi använder privat. Det är en hög siffra att 3 av 4 kommuner har med aktiviter som en del av intranätet.

Andra prioriterade funktioner är dokumentdelning och profiler.

- Det sociala intranätet handlar om kontakt mellan människor. Det handlar mycket om att hitta en bättre lösning än möten och mail. Av de kommuner som har ett traditionellt intranät så anges ofta mail som det sociala komplementet, avslutar Magnus Fasth.

Funktionalitet, Andel kommuner, Vad innebär det?'

Wikis, 37%, Levande dokument som kan uppdateras av många användare.

Bloggar, 75%, Dagbok som används för exempelvis projektdokumentation.

Statusuppdateringar, 81%, Microblogg liknande Facebook-uppdateringar

Gemenskaper, 88%, Samarbetsyta kopplat till exempelvis projekt eller delorganisation. Inkluderar ofta blogg, aktiviteter och wiki.

Aktiviteter, 75%, Fördela arbetsuppgifter mellan olika medarbetare.

Dokumentdelning, 75%, Delning och versionshantering av dokument.

Profilsidor, 75%, Kontaktinformation och kompetensprofil för respektive medarbetare.

Undersökningen inkluderade 20 % av Sveriges kommuner med primärt urval i Svealand.

Kontakt angående undersökningen: Magnus Fasth, 072-2047418, magnus.fasth@egbs.se

egbs consulting levererar lösningar för informationsdelning med moderna samverkansplattformar, från bland andra IBM och Ephox, lösningar som ger affärsnytta redan från början. När det gäller företagets samlade data hjälper vi också till att ta fram lösningar för beslutsstöd och "business intelligence" med hjälp av programvaran QlikView. Till detta kommer också lösningar för kundstöd (Sugar CRM) och interaktiva utbildningsverktyg (Coursio).

Med beprövad och lönsam teknik utvecklar vi lösningar som gör vardagen enklare. Lösningar som får människor att samarbeta. Och som tar ditt företag närmare kunderna. Så att du kan göra fler och bättre affärer.