Socialdepartementet

Generaladvokatens yttrande underkänner inte nuvarande svenska regler om internethandel med alkohol

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 15:15 CEST

Generaladvokaten har idag lagt fram sitt yttrande i målet om det svenska principiella förbudet för en privatperson att själv importera alkoholdrycker i annat fall än då man själv medföljer transporten står i överensstämmelse med EG-fördraget.

I en kommentar till yttrandet säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson:

- Min övergripande bild av yttrandet är att det på avgörande punkterstödjer Sveriges uppfattning. Jag vill peka på tre omständigheter i yttrandet som ger denna bild:

- Jag kan konstatera att generaladvokaten inte kritiserar de regler som gäller idag. Hans yttrande görs utifrån ett regelverk som gällde före år 2005. Sedan den 1 januari år 2005 har Systembolaget skyldighet att på begäran av kund anskaffa alkoholdrycker som inte hålls i lager. Vid privatimporten utlämnas de beställda dryckerna av Systembolaget efter det att mottagaren har betalat kostnaden för skatt och hantering. Systembolaget kontrollerar också att mottagaren har uppnått 20 års ålder. Därmed har den invändning som generaladvokaten har redan åtgärdats.

- Generaladvokaten underkänner också kommissionens uppfattning om att förbudet missgynnar varor från andra medlemsstater. Tvärtom, försätts dessa varor i samma situation som de inhemska varorna.

- Generaladvokat menar att importförbudet och Systembolagets försäljningsorganisation står i proportion till syftet att skydda hälsan hos dem som inte fyllt 20 år. Med detta underkänner också generaladvokaten kommissionens bedömning att skyddet för folkhälsan skulle kunna göras lika effektivt genom till exempel posten eller enskild transportör.

- Sammantaget ser jag generaladvokatens yttrande som en delseger för svensk alkoholpolitik. Den uppfattning som vi länge haft, att alkohol inte ska betraktas som vilken vara som helst, börjar slå rot också i det europeiska samarbetet.


Kontakt:
Stefan Sjöquist
Pressekreterare hos Morgan Johansson
08-405 29 38
070-228 70 99
registrator@social.ministry.se