Arbetslivsinstitutet

Generaldirektör Mikael Sjöberg: Forskning om funktionshinder och arbetsliv starkt eftersatt i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 08:43 CEST

Många människor med funktionshinder har ingen eller bara delvis tillgång till arbetsmarknaden. Möjligheterna att få stöd och anpassning varierar.

– Forskning om funktionshinder och arbetsliv är starkt eftersatt i Sverige. Arbetslivsinstitutets mål är att fylla dessa kunskapsluckor, säger institutets generaldirektör Mikael Sjöberg.

Mikael Sjöberg är en av dem som i dag deltar socialdepartementets seminarium som handlar om uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Sjöberg talar om framtidens arbetsmarknad och Arbetslivsinstitutets insatser i sammanhanget.

– Vi har fått ett uppdrag av regeringen att beskriva hur olika typer av funktionshinder påverkar individen att möta villkoren i arbetslivet. Det ska redovisas i januari nästa år, säger Mikael Sjöberg.

På Arbetslivsinstitutet har redan ett stort forskningsprojekt med syfte att försöka öka möjligheterna till en förbättrad situation för funktionshindrade på arbetsmarknaden. Projektet, Ett arbetsliv för alla, ska pågå fram till 2010 och ska belysa funktionshinder och arbetsliv utifrån olika synvinklar och med olika forskningsmetoder.

– Det finns väldigt lite beforskat och publicerat om ”funktionshinder och arbetsliv”. Det som finns om funktionshinder och handikapp är inriktat mot andra områden än arbetslivet, påpekar Mikael Sjöberg.

I december publicerade projektet Ett arbetsliv för alla en första litteraturöversikt kring området ”funktionshinder och arbetsliv” och det kan laddas ner på www.arbetslivsinstitutet.se

Vänliga hälsningar

Judit Hadnagy
Pressekreterare
08-619 6721, 070-533 2171
www.arbetslivsinstitutet.se