Myndigheten för yrkeshögskolan

Generaldirektör Pia Enochsson slutar på myndigheten för yrkeshögskolan

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 11:08 CEST

Generaldirektör Pia Enochsson har begärt om entledigande från sin tjänst i myndigheten för yrkeshögskolan. Pia Enochsson har under fyra år lett myndighetens arbete med att bygga upp och introducera den nya utbildningsformen yrkeshögskolan.

– Efter flera år av tung arbetsbörda under uppbyggnaden av myndigheten har jag bestämt mig för att sluta ett år i förtid. Under de snart fyra år jag har arbetat för myndigheten har det varit en glädje att tillsammans med medarbetarna få se hur väl utbildningarna har kommit att matcha arbetslivets behov. Likaså har det varit en ynnest att varannan vecka kunnat besöka olika utbildningar och att då fått samtala med studerande, företrädare för arbetslivet och utbildningsanordnare.
– Jag är tacksam att ha fått bidra till den framgångsrika etableringen av denna utbildningsform och samtidigt stolt över de goda resultat vi på kort tid åstadkommit i myndigheten, säger Pia Enochsson avslutningsvis.

Det blir avdelningschef Johan Blom som går in som ställföreträdande generaldirektör och som vikarierar som chef för myndigheten till dess regeringen rekryterat en efterträdare till Pia Enochsson.

Ytterligare upplysningar ges av pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73, kristina.granqvist@myh.se
 


Detta är myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om
- vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan
- beslutar om statligt stöd till utbildningsanordnare
- kontrollerar och granskar utbildningarna
- analyserar och bedömer behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling
- är samordningspunkt för EQF - de europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.
Mer information på www.myh.se och www.yrkeshogskolan.se