Ungdomsstyrelsen

Generaldirektörens anställning förlängs

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 11:23 CET


Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör, har fått förlängt förordnande med tre år, från den 1 augusti 2010. Det har regeringen idag beslutat.
Per Nilsson började den 1 augusti 2004 som generaldirektör på Ungdomsstyrelsen. Han är utbildad idrottslärare och professor i pedagogik. Han har arbetat som prefekt på Lärarhögskolan och som rektor på Gymnastik- och idrottshögskolan.

- Jag är väldigt glad att jag har fått förtroendet att fortsätta mitt uppdrag som generaldirektör på Ungdomsstyrelsen. Det har bara blivit roligare och roligare för varje år, säger Per Nilsson.

Ungdomsstyrelsen har växt de senaste åren vilket beror på utökade uppgifter. 2004 hade myndigheten cirka 40 personer anställda, idag är det 70 personer. Nya uppgifter sedan 2008 är att hantera verksamhetsbidrag till hbt-organisationer, kvinnoorganisationer, etniska organisationer och antidiskrimineringsverksamheter samt projektbidrag till jämställdhet och till de som arbetar mot rasism. Ungdomsstyrelsen har också fått utökade utredningsuppdrag inom ungdomspolitiken, exempelvis kring hedersrelaterat våld och sexuell exponering på internet.

- Myndighetens uppdrag har förändrats hela tiden. Det finns mycket som behöver göras och jag ser fram emot att mig an det. Ungdomsstyrelsen vill göra skillnad för våra målgrupper när det gäller inflytande och välfärd, avslutar Per Nilsson.

Ungdomsstyrelsen kommer att fortsätta att utvecklas som kunskapsmyndighet. I vårt internationella arbete kommer vi att arbeta med EU:s nya ramverk för ungdomspolitiken. Vi kommer att fortsätta stödja ideella organisationer och följa hur deras roll förändras i civilsamhället. Ungdomsstyrelsen ska också fortsätta att ta fram kunskap om ungas villkor, särskilt vill vi belysa de dolda livsvillkoren.

För mer information kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.
Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.