Länsstyrelsen i Kronobergs län

Generellt eldningsförbud för Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 10:42 CEST

Länsstyrelsen i Kronobergs län fattar nu beslut om generellt eldningsförbud för Kronobergs län från och med idag tisdag 2016-05-10 kl. 12.00 och tills vidare.

Brandrisken har nu efter en period av torrt och soligt väder ökat i skog och mark. SMHIs prognos visar idag stor till mycket stor spridningsrisk för bränder i skog och mark och för de närmaste dagarna anges ingen väsentlig förändring av vädret. Därför införs nu eldningsförbud i Kronobergs län.

Då generellt eldningsförbud för Kronobergs län meddelats, råder förbud mot att göra upp öppen eld utomhus. Förbudet gäller även iordningställda eldstäder, om dessa inte godkänts av kommunens räddningstjänst. Eldning med grillkol/briketter är tillåten i camping-/trädgårdsgrill på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag, under förutsättning att stor försiktighet iakttas. Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Löpande bedömning av den generella brandrisken och beslut om eldningsförbud i länet görs av Länsstyrelsen och meddelas via telefonsvarare 0470/186 80 och via internet http://web05.lansstyrelsen.se/brandrisk/.

Undantag från generellt eldningsförbud i länet kan göras av kommunen. För information om beslut om undantag för enskilda kommuner hänvisas till ovanstående webbadress alternativt kontakt med kommunens räddningstjänst.

Kontakt i detta ärende: Gunnar Karlsson, tel. 010-223 72 83

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se