NETCOMMUNITY

Generera elektricitet med vingar

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 11:15 CEST

Ett nytt litet vindkraftverk har utvecklats efter principen bakom fåglarnas vingrörelse och utformning.

I motsats till konventionella mindre vindkraftverk, använder det här systemet två par motsatta vingar istället för rotorblade för att generera ström.

Principen om naturliga vingslag

Tankarna bakom systemets består i att vända principen om fågelns naturliga vingslag. Fåglar generera kraften de behöver för att förflytta sig i alla riktningar i luften genom att flaxa med deras vingar. För att använda denna energiomvndling för att generera ström har ett stationärt system kallat DualWingGenerator utvecklats av Festo. Det skall ta den kinetiska energin från flödet av luft över vingarna. Vingarnas linjär lyftrörelse omvandlas här till en rotationsrörelse. En integrerad elmotor förvandlar sedan den energi som produceras till elektricitet.

De fyra vingarna är placerade på båda sidor av den centrala pelaren. De två övre och de två nedre vingarna är vardera placerade på samma roterande axel. När det blåser, rör de två vingparen sig synkront i det vertikala ledet men i motsatta riktningar. Alltså medan de två översta vingarna rör sig uppåt åker de nedre vingarna nedåt.

Vingarna vinklar sig även i färdriktningen. Denna rotation innebär att de alltid åker in i vinden vid den optimala vinkeln. Detta görs för att systemet ska uppnå ett optimalt energiutbyte.

Festo har redan uppvisat en teknisk presentation av denna tekniken i och med deras prototyp SmartBird. Vid utvecklingen av denna konstgjorda fiskmås, studerade ingenjörerna hur fåglarna aktivt roterar sina vingar och på så sätt får den mest energi effektiva användning av vindförhållandena.

Läs artikeln i sin helhet på CADtorgetDualWingGenerator-video