Generic Sweden

GENERIC: VAKTIS 2.0 - BEHÖRIGHETSKONTROLL AV IT-SYSTEM GER ENKEL ADMINISTRATION OCH ENDAST EN PÅLOGGNING!

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:22 CET

Vaktis 2.0 är en ny förbättrad produkt från Generic som ger en effektiv helhetslösning för rollbaserad behörighetskontroll inom företag, förvaltning och sjukvård. Vaktis är kompatibelt med de flesta system på marknaden och innebär att administrationen helt kan centraliseras.

- Ett klassiskt problem för många organisationer, inte minst inom sjukvården, är att administrationen av behörigheter måste lösas i varje enskilt system, säger Michael Ekman, VD för Generic Integration. Med Vaktis lyfter vi blicken för våra kunder och samlar hela administrationen på ett ställe, oavsett vilken typ av applikation det gäller. Den nya versionen innehåller en mängd förbättringar som förenklar för användaren och ger mer funktionalitet.

Behörighetskontroll används i de flesta organisationer för att kontrollera att identifierade användare är behöriga att komma åt IT-resurser. Det kan vara lönesystem, mailsystem, intranät, system för patientjournaler och andra kritiska system inom sjukvården eller ett företags order- och faktureringssystem samt information och funktioner i dessa system.

Vaktis erbjuder också en stor fördel för slutanvändaren genom så kallad "single sign on", d v s med endast en påloggning får användaren automatiskt vid inloggning i datorn access till alla de applikationer/system som han eller hon har behörighet till.

- Vaktis är redan från start byggt för att kunna fungera med de absolut mest kritiska applikationer, säger Camilla Odenteg, affärsutvecklare på Generic. Detta innebär att det är kompatibelt med de flesta autentiseringslösningar på marknaden, som e-legitimation, smart card, fingeravtryck etc. Slutligen innehåller också Vaktis ett s k incidentlarm som utlöses vid exempelvis obehörig åtkomst, tilldelning av motstridiga rättigheter mm.

Den nya versionen av Vaktis presenteras i samband med Riksstämman i Göteborg den 1 december. Tidigare version, Vaktis 1.1 och Vaktis 1.2, finns i drift vid AMS, Landstinget i Östergötland samt Landstinget i Jönköpings län.För ytterligare information och frågor, kontakta:
Michael Ekman, VD Generic Integration, tel: 08-601 38 00, e-post: michael.ekman@generic.se
www.generic.se


Om Generic Consulting:
IT- och integrationskonsulten Generic Consulting, en del av IT- och telekomgruppen Generic Sweden AB, erbjuder avancerade konsulttjänster för utveckling av verksamhetskritiska lednings- och kommunikationssystem. Generic Consulting kombinerar verksamhetskunnande med teknisk spetskompetens till nytta för bl.a. försvaret, myndigheter, sjukvården och företag t ex inom industrin samt bank och finans. Generic-gruppen, med c:a 170 anställda, omsatte 210 mkr under 2005, varav 142 mkr i konsultrörelsen. Bolagets aktie är noterad sedan oktober 2006 på NGM Equity, med kortnamnet GENI.