Vinovo

Genetech ansöker om företagsrekonstruktion

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 11:55 CET

Styrelsen i Vinovo har idag beslutat att rekommendera styrelserna i de helägda dotterbolagen Genetech Systems Sweden AB och Genetech Products International AB att ansöka om företagsrekonstruktion. Bakgrunden är att båda bolagen, som utgör affärsområdet ViPower, gjort stora rörelseförluster under 2009 och nu hamnat i en akut likviditetskris samtidigt som banken ej gått med på att lämna ytterligare krediter.

Som rekonstruktör har föreslagits advokat Tom Pripp vid Hellström Advokatbyrå.

Avsikten med företagsrekonstruktionen är att omgående hitta en ny ägare till verksamheterna.

Ytterligare information kommer att lämnas senast i samband med Vinovos bokslutskommuniké som publiceras som planerat den 8 mars 2010.


För frågor vänligen kontakta


Andor Gerendas
VD Vinovo
Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är upptagen till handel på marknadsplatsen NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är HQ Bank AB.