Karolinska Institutet, KI

Genetiska olikheter mellan nord- och sydsvenskar

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 09:17 CET

Människor från norra och södra Sverige skiljer sig åt genetiskt, visar den hittills största genetiska studien på den svenska populationen. Svenskar är också genetiskt närmare tyskar och britter än de är finländare. Studien som har gjorts i samarbete mellan Karolinska Institutet och Helsingfors universitet publiceras i PLoS ONE.

Kunskap om populationens genetiska struktur är viktig för att förstå varifrån vi kommer och för att identifiera gener som ger upphov till sjukdomar, säger Per Hall, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet.

I studien har generna hos mer än 1 500 personer med svenskt ursprung från olika delar av landet analyserats och jämförts med generna från drygt 3 200 personer från bland annat Finland, Tyskland, Storbritannien och Ryssland. Forskarna har använt mer än 350 000 genetiska markörer, så kallade single nucleotide polymorphisms (SNP), som är spridda i det mänskliga genomet.

Studien visar att det finns genetiska skillnader mellan sydsvenskar och nordsvenskar, vilket forskarna tror är ett resultat av hur folkgrupper rört sig över landet. Det finns ingen tydlig genetisk gräns i Sverige utan övergången sker gradvis från norr till söder.

Hos befolkningen i södra Sverige finns endast små lokala genetiska skillnader, medan de särskilt i Norrbotten och Västerbotten är större. Det kan förklaras av att befolkningsmängden i norr varit mindre och att människor levt mera isolerade, vilket har lett till uttalade lokala genetiska skillnader.

Trots nära kontakter inom Norden verkar svenskarna också vara genetiskt mera lika tyskar och britter än finländare, säger Juha Kere, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära på Karolinska Institutet.

Publikation: ”
Swedish population substructure revealed by genome-wide single nucleotide polymorphism data”, Elina Salmela, Tuuli Lappalainen, Jianjun Liu, Pertti Sistonen, Peter M. Andersen, Stefan Schreiber, Marja-Liisa Savontaus, Kamila Czene, Päivi Lahermo, Per Hall & Juha Kere, PLoS ONE 2011 6(2): e16747, doi:10.1371/journal.pone.0016747.

Studien kan läsas gratis på plosone.org


För mer information, kontakta:

Juha Kere, Karolinska Institutet, 073-421 3550, juha.kere@ki.se
Päivi Lahermo, Helsingfors universitet, +358 50 415 1182, paivi.lahermo@helsinki.fi
Per Hall, Karolinska Institutet, 073-396 0590, per.hall@ki.se

Kontakta KIs presstjänst och hämta bilder


Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Mer information på ki.se