Vägverket

Gengasträff på Vägverkets museum

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 15:25 CEST

Lördag 16 augusti anordnar Vägverkets museum Pylonen i Borlänge en "Gengasträff" i anslutning till museets sommarutställning "Gengas".

Plats: Vägverkets museum Pylonen, Röda vägen 1, Borlänge.
Tid: kl. 10-17, fri entré.

Ägare till gengasdrivna fordon är speciellt inbjudna och ett antal fordonsägare har redan anmält sin medverkan. På planen utanför museet finns det möjlighet att se dessa fordon i gång. Dessutom kommer ytterligare ett antal veteranlastbilar.

Lottorna kommer att servera ärtsoppa. Hemvärnet och Bilkåristerna medverkar även och visar upp sin verksamhet.

Inne i museet blir det filmvisning av äldre Vägverksfilmer från 1930-1950-talen. En programpunkt blir "Gengasminnen", där såväl chaufförer som var med på gengastiden som senare tiders gengaschaufförer kommer att berätta minnen och förmedla kunskaper om gengaskörning.

Gengasträffen ingår i "Nostalgidagarna" som äger rum i Borlänge 13-17 aug. http://www.borlange.se/kommun/kultur/nostalgidagarna

Under andra världskriget (1939-1945) var biltrafiken till stor del hänvisad till gengasdrift. Gengasdriften var utvecklad redan före andra världskrigets utbrott. Olika system användes och vanligast var "System Svedlund", Imbert och Hesselman. Vid slutet av kriget fanns c:a 75.000 gengasdrivna fordon i landet. Aggregaten matades med vedflis (gengasved) eller träkol. Bränslet fylldes i bränslebehållaren (generatorn). Fliset eller kolet antändes och fick brinna, eller snarare pyra, under strypt lufttillförsel. Vedens kolinnehåll förbrändes då delvis och bildade den giftiga gasen koloxid som blandades med sekundärluft och tillfördes motorn. Många förare drabbades av olika grader av koloxidförgiftning av den giftiga gasen.

Körning med gengasdrift var krävande. Drivmedel i form av speciellt huggen småved eller kol måste medföras i stora säckar, oftast på biltaket. Slaggning och sotning av de osande gengasaggregaten skedde kontinuerligt. Gamla vägslingor utefter vägarna var lämpliga ställen att stanna på, där "Slaggningsplats för gengasbilar" upprättades. De blev samtidigt början till våra nuvarande rastplatser.

Ytterligare upplysningar:
Jan-Olof Montelius, Vägverkets museum, Borlänge 0243-750 30, 070-322 81 26
Lars-Olof Olsson, Vägverkets museum, Borlänge, 0243-759 19