Nättidningen Payback / Payback Sverige

Genmäle till GP (Göteborsposten)! Del 1/2

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2016 00:20 CET

Genmäle till GP!

Då de pressetiska regelverket tycks vara en sak journalisterna i Sverige lär sig på journalistlinjen och sedan tycks lägga bort, glömma eller förtränga är det hög tid att Payback återknyter till det regelverk som ska styra journalismen i landet.

Nyligen publicerades i GP en artikel med rubriken “Hells Angels dominerar i Göteborgs undre värld”. Artikeln innehåller så många direkta brott mot de etiska spelreglerna för media att vi valt att ta artikeln som ett typexempel för att visa hur media systematiskt överträder regelverket när det kommer till att rapportera kring mc-klubbar.

Vi har valt att publicera de pressetiska reglernas skrivningar och kommentera var och en regel vi anser att GP bryter emot.

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

I artikeln ifråga framförs flertalet åsikter som inte på något sätt beläggs med exempelvis rättsfall eller domslut i sak. GP återger helt okritiskt utan att begära belägg allt vad polisen i artikeln säger. GP har inte heller bemödat sig om att tillfråga någon motpart i sak såsom klubben ifråga eller Payback Sverige såsom riksorganisation för bikers rättigheter vad gäller alla former av negativ särbehandling av bikers och bikerklubbar inom såväl media som juridiska ärenden.

GP bryter därmed direkt mot de etiska reglerna, artikel 1, som kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

Se ovanstående text under artikel 1 som även är applicerbar på artikel 2. GP har utöver det som tidigare sagts inte gjort minsta ansats för att poängtera att kommissarie Lindgrens uttalanden inte är fakta utan personliga påståenden och kommentarer varför inte läsarna såsom regelverket kräver kan skilja på fakta- och kommentar. Inte heller har GP på något vis försökt kontrollera Lindgrens uppgifter varför GP:s artikel direkt bryter även mot artikel 2 i de pressetiska regelverket.

Vi uppmanar härvid GP och journalisten Peter Linné att läsa in sig på Payback Sveriges publicerade material som bygger just på fakta och forskning kring begreppet “Kriminella MC-gäng”: http://www.payback.name/?page_id=15465 I materialet finns alla fakta som en journalist behöver tillägna sig för att kunna ställa kritiska frågor till polisen angående belägg i sak.

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

Att såsom GP, gör i relaterad artikel, låta en poliskommissarie komma till tals och okritiskt lägga fram svårt demoniserande och för klubben såväl som de enskilda medlemmarna kriminaliserande påståenden om att klubben som förening/organisation ägnar sig åt olika former av straffbelagda gärningar är självklart en kränkning av de enskilda personernas privatliv. Då påståendena inte på något sätt beläggs eller har ett aktualiserat nyhetsvärde kan det heller inte föreligga något allmänintresse varför publiceringen bryter mot de pressetiska reglerna i artikel 7.

Artikel

Pressetiska regler

www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name