Livsmedelsverket

Genmodifierad sötmajs godkänd

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 17:01 CEST

EU-kommissionen har idag godkänt att den genmodifierade sötmajsen Bt 11 får säljas färsk eller på burk inom EU. Det är sex år sedan EU senast fattade ett beslut om att godkänna ett genmodifierat livsmedel.

Dagens beslut innebär att det är fritt fram att importera och sälja färsk sötmajs Bt 11 eller sötmajs Bt 11 på burk. Majsförpackningen måste märkas med uppgift om att den innehåller genmodifierade organismer (GMO).

Märkningen måste uppfylla de krav som ställs i de nya GMO-förordningarna som började tillämpas i april 2004 (länk nedan).

Den genmodifierade majsen Bt 11 har kunnat importeras sedan 1998. Den har använts som foder till djur men även till livsmedelsändamål som exempelvis majsolja, sirap, godis. Det är ännu inte tillåtet att odla majsen Bt 11 inom EU.

I och med dagens beslut är det sex år långa tillfälliga stoppet (det så kallade moratoriet) för godkännande av livsmedel som innehåller GMO slut.


EU-kommissionens nyhetsservice Midday express

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG

Ytterligare upplysningar:
Svanhild Foldal 018-17 55 63 eller 0709-24 55 63


Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500