Sida

Genombrott för mänskliga rättigheter i Turkiet

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 11:10 CEST

Sida stödjer MR-program för höga domare och åklagare
Ett genombrott för mänskliga rättigheter i Turkiet

Turkiet är på väg att driva igenom viktiga reformer inom rättsväsendet. Som ett led i denna process har Sida i dag beslutat att stödja ett program för mänskliga rättigheter inom det turkiska rättsväsendet. Flera av deltagarna i programmet är domare eller åklagare i kassationsdomstolen, den högsta rättsinstansen för överklagande i Turkiet. Något som beskrivs som ett viktigt steg av Sidas handläggare Madeleine Hägg-Liljeström:
– -Turkiets beslut att öppna för ett samarbete på denna nivå är oerhört viktigt. Det är ett genombrott som kommer att stärka den pågående reformprocessen för mänskliga rättigheter och demokrati i landet.

Programmet kommer att administreras av Raoul Wallenberginstitutet i Lund i samarbete med Bilgi University i Istanbul och det turkiska utrikesdepartementet. Sida stöder insatsen med 4,6 miljoner kronor under perioden maj 2004–december 2005.
Fokus kommer att ligga på det internationella regelverket till skydd för mänskliga rättigheter. Insatsen riktar sig till domare och åklagare, samt till regeringsrepresentanter och företrädare för frivilligorganisationer.

Under senare tid har Turkiet tagit flera viktiga steg mot ett medlemskap i EU. Man har gjort flera betydande förändringar i rättssystemet för att tillmötesgå de kriterier som EU fastslagit för ett medlemskap. Nyligen skrev de turkiska ledarna under och ratificerade ett antal internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, däribland FN:s två huvudkonventioner för de mänskliga rättigheterna.

Sida har stött Raoul Wallenberginstitutets utbildningar i mänskliga rättigheter i Turkiet sedan 1997, då kurser hölls för turkiska säkerhetspoliser.

För mer information: kontakta Sidas pressekreterare, tel: 08-698 55 55
eller handläggaren Madeleine Hägg-Liljeström, tel: 08-698 51 14