Micropos Medical AB

Genombrott för RayPilot® i Frankrike

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 12:52 CET

RayPilot® systemet för realtidspositionering av prostata vid strålbehandling kommer att installeras på det franska cancercentret Centre Georges-François Leclerc (CGFL) i Dijon under våren 2014. Det blir den första installationen av RayPilot i Frankrike.

Överenskommelsen om att starta användningen av RayPilot vid strålbehandling av prostata på strålbehandlingskliniken i Dijon är ett resultat av den kommersiella lanseringen av RayPilot som den franska distributören Qualimedis påbörjade under hösten. Micropos säljare Charlotta Tilk och docent Bo Lennernäs besökte kliniken tillsammans med distributören och kunde demonstrera RayPilot systemet på plats och efter diskussioner under hösten har nu ett avtal slutits.

  • Micropos och Qualimedis har tecknat ett avtal med Centre Georges-François Leclerc i Dijon, om att starta användning av RayPilot i mars 2014. Kontraktet innebär att kliniken ska utvärdera RayPilot i klinikens ordinarie process för bildstyrd strålbehandling (IGRT) av prostatacancer samt undersöka fördelarna med ett verktyg för realtidspositionering och dessutom den kommande dosmätningsfunktionen, säger Pierre-Xavier Ribot, VD på Qualimedis
  • Det känns fantastiskt roligt att börja arbeta ihop med läkarna och fysikerna på CGFL i Dijon. Kliniken är en av ett 20-tal specialiserade cancercenter i Frankrike och kan bli en viktig referens för oss, något som är nödvändigt både för den franska marknaden och för expansion i Europa”, säger Charlotta Tilk, säljansvarig på Micropos.

Efter avslutad utvärderingsperiod som beräknas till 6 månader har kliniken efterfrågat en offert på ett till flera RayPilot system, där offertvärdet vid positivt utfall motsvarar ca €400 000. 

Micropos har under 2013 fokuserat mer och mer på marknadsstrategiska satsningar där ett exempel är en översyn av distributionsnätet vilket bland annat resulterat i en ny fransk distributör. Företaget har anställt Charlotta Tilk, närmast från Unfors RaySafe, som sälj- och applikationsansvarig och i maj 2013 förstärktes Micropos Medicals styrelse med Olof Sandén, som tidigare arbetade som Elektas Executive Vice President för regionerna Europa, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern, samt Ulf Troedsson, vd och koncernchef för Siemens, Sverige.

RayPilot har tagits fram för att kliniska studier visar att vid prostatacancerbehandling kan tumören röra sig mer än 1 cm under pågående strålning vilket inte kan upptäckas vid dagens strålbehandling. Detta är en av orsakerna till de risker och biverkningar såsom impotens, urinvägsbesvär och ändtarmsblödningar som är förknippade med prostatacancerbehandling. Syftet med RayPilot® är att kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen för att säkerställa att strålningen sker på tumören och ej på den friska omkringliggande vävnaden.

Genom att veta exakt var tumören är, även under behandlingen, kan effekten bli att fler patienter botas, biverkningarna minskas samt att antalet behandlingar på ett säkert sätt kan reduceras från ett 40-tal till mellan 5-10 stycken, så kallad hypofraktionering.

För ytterligare information kontakta: 

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.