Rejlers

Genombrott för Rejlers e-handelssystem PI-Book

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 14:57 CEST

PI-Book, ett e-handelssystem för planering, bokning och köp av tjänster med fokus på personinsatser, har sålts till Karolinska Sjukhuset. Affären är ett genombrott för programutvecklarna på ComIT Rejlers AB, ett av Rejlerkoncernens bolag.

PI-Book kopplas till befintliga system för ekonomi och personaladministration och innebär att man lätt kan söka rätt på efterfrågad kompetens samt följa upp kostnader för insatserna. ComIT Rejlers AB samarbetar med Open Technology Partners AB som genomfört affären med KS. OTP AB säljer även andra av ComIT Rejlers AB utvecklade system, bland annat Intranätlösningen RePORT.

Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster inom kompetensområdena Elteknik, Energi, Automation, IT, Telecom samt Mekanik. Rejlers grundades 1942 och har idag 15 kontor i Sverige och 7 kontor i Finland genom delägt bolag. År 2002 hade Rejlers 311 årsanställda och omsatte 233 Mkr. Rejlers är noterat på NGM Equity.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se www.rejlers.se

Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster inom kompetensområdena Elteknik, Energi, Automation, IT, Telecom, Mekanik, Programvaror och Projektledning. Rejlers grundades 1942 och har idag 14 kontor i Sverige och 7 kontor i Finland genom delägt bolag. År 2002 hade Rejlers 311 årsanställda och omsatte 233 Mkr. Rejlers är noterat på NGM Equity.