Skandia

Genombrott för Skandia Offentlig Affär

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:06 CET

Skandias affärsområde Offentlig Affär har, efter upphandling, fått uppdraget att sköta pen-sionsadministrationen i Östhammar och Tierps kommun. Affären är den första i sitt slag för affärsområdet Offentlig Affär.

Kommunsektorn är Sveriges största konkurrensutsatta pensionsmarknad, med över 1,1 mil-joner anställda. Marknaden som fram till i dag dominerats av ett fåtal bolag är satt i stark förändring.
– Tidigare fanns det bara två aktörer men den ökade konkurrensen är något vi välkomnar, säger Per Engström, ekonomichef i Östhammar.

Skandia har byggt upp ett eget system för att hantera kommunernas pensionsadministra-tion. Enligt Per Engström var detta centralt när Östhammar och Tierp bytte leverantör.
– Vi har varit tydliga i våra upphandlingsunderlag. Systemen ska vara moderna och upp-daterade. Bolaget måste också kunna erbjuda aktiv support och hög kunskapsnivå till rim-liga kostnader, säger han.

Upphandlingen gäller såväl Östhammar som grannkommunen Tierp.
– Vi gör detta tillsammans med Tierp, en grannkommun, med likvärdiga behov: För oss är det naturligt att ta hjälp över kommungränserna, säger Per Engström.

Jan Paju, chef för affärsområdet Offentlig Affär, gläds åt samarbetet med de båda upp-landskommunerna.
– Det här är en långsiktig satsning som nu börjar ge frukt. För att lyckas krävs inte bara omfattande kunskap om kollektiva pensionsavtal samt administrationen av dessa. Det gäll-er också att vi som aktör kan agera långsiktigt och visa på finansiell styrka i form av hög solvens. Vad gäller det senare är vi i en klass för sig när man jämför de aktörer som domi-nerar kommunsektorn, säger Jan Paju.

Avtalet mellan Offentlig Affär och Östhammar börjar gälla den 1 januari 2007, avtalet med Tierp börjar gälla den 1 juli 2007.

För ytterligare information:
Jan Paju, chef Skandia Offentlig Affär, tel. 070-277 24 21
Per Engström, Ekonomichef Östhammars Kommun, tel. 0173-860 00