Sida

Genombrott för södra Afrika – Viktig vattenkommission inrättas

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 12:40 CEST

Efter 17 år av tuffa förhandlingar har åtta länder i södra Afrika kommit överens om att bilda en gemensam kommission, som ska samordna vattenanvändningen i ett område som är tre gånger Sveriges storlek. Därmed är världens största permanenta flodsamarbete ett faktum.

Processen tog ordentlig fart i och med att Sida, danska Danida och norska Norad gick samman för att finansiera projektet. Sverige har varit huvudfinansiär och bidragit med
14 miljoner kronor.
– Det här är ett genombrott. Myndigheten kan förbättra livet för tiotals miljoner människor som bor i regionen. Den kan bli ett fundament för framtiden och bidra till en långsiktig, mer uthållig och effektiv hantering av vattenresurserna, säger Mats Eriksson, handläggare på Sidas vattenenhet.
I tre år har hans arbete kretsat kring att samordna vattenanvändandet i södra Afrika. Nu befinner han sig i Botswana för att representera Sverige när avtalet undertecknas i dag, den 13 juli. Avtalet om den nya myndigheten kommer att skrivas under av åtta ministrar från de olika länderna (Angola, Botswana, Malawi, Moçambique, Namibia, Tanzania, Zambia och Zimbabwe).
Samarbetet väntas bidra till att minska potentiella mellanstatliga konflikter vad gäller vattenfördelningen och är därmed ett fredsprojekt. Det kan leda till ökad tillgång till vatten för fler människor och skapa skydd åt känsliga våtmarker.
– Samordning av vattenhantering över nationsgränser är en nödvändighet för en rättvis och säker tillgång till vatten för alla. Flodkommissionen skapar nya möjligheter för samtal och framtida regionala samarbeten inom flera områden, säger Mats Eriksson och nämner vattenanvändningen inom jordbruk och industri som exempel.
Den samordnande kommissionen kan även fungera för att bromsa effekter av eventuella katastrofsituationer.
Översvämningarna i Moçambique härom året visar hur känsligt området är och att ett samarbete inom avrinningsområdet är nödvändigt, säger Mats Eriksson.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.