Sjätte AP-fonden

Genombrott för svensk solcellsforskning.

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 15:24 CET

Genombrott för svensk solcellsforskning.
Sjätte AP-fonden tjänar 200 miljoner i ett första steg.

Göteborg den 24:e november 2006

Solibro AB med en världsunik solcellsteknik bildar ett gemensamt ägt bolag, Solibro GmbH, med världsledande tyska Q-Cells AG.

- Detta är den största Venture Capital-affären på den svenska riskkapitalmarknaden på länge och visar att alternativ energi är ett viktigt investeringsområde, säger Mats Augurell, Sjätte AP-fonden.

Sjätte AP-fonden äger 45 procent av Solibro AB och planerar med att kvarstå som huvudägare i bolaget och därmed indirekt som en betydelsefull ägare i det nya gemensamma bolaget.

Det nya bolaget ska starta produktion i östra Tyskland baserad på Solibros CIGS-teknik för tunna solceller. Solibros anläggning för forskning och utveckling i anslutning till Ångströmlaboratoriet i Uppsala byggs ut.

- Dagens affär ger fonden tio gånger insatt kapital. En tredjedel får vi kontant och två tredjedelar står kvar i det nya bolaget och bedöms få en mycket god värdeökning, säger Mats Augurell, Sjätte AP-fonden.

Ersättningen till Solibro AB för företagets teknik och rättigheter utgår i form av mer än 200 miljoner kronor kontant samt aktier motsvarande 32,5 procent av det nya bolag som kommer att äga tekniken. Bolagets substansvärde beräknas till ca 1 miljard kronor och till detta kommer värdet av förväntade investeringsbidrag, som kan komma att uppgå till 10-50% av kommande investeringar.

Ytterligare information
Mats Augurell + 46 31 741 10 30
Gemensam pressrelease från Q-Cells AG och Solibro AB – se www.solibro.se.

För engelsk version:
http://www.ap6.se/upload/Pressmeddelanden/PI_Solibro_english%20_20061124_.pdf