DGC One AB

Genombrottsaffär för DGC – levererar telefonilösning till Göteborg Energi

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 16:22 CET

DGC har idag tecknat avtal med Göteborg Energi avseende leverans av en ny telefonilösning. Avtalet sträcker sig över sju år och beräknas vara värt cirka 26 mkr över avtalsperioden.

Göteborg Energi har genomfört en offentlig upphandling avseende en telefoni- och kontaktcenterlösning för sina cirka 1100 anställda och DGC valdes som leverantör. DGC skall leverera en komplett lösning som baseras på tjänsterna DGC Centrex och DGC Multimedia Kontaktcenter. I lösningen, som levereras som en tjänst där DGC tar fullt funktionsansvar, ingår bland annat mobila anknytningar samt avancerad kontaktcenterfunktionalitet som gör det möjligt att i ett och samma system hantera telefoni, e-post, chatt, sms och fax. Den 8 december meddelade Göteborg Energi via ett tilldelningsbeslut att man avsåg att teckna avtal med DGC och idag har avtalet tecknats.

– Detta är en genombrottsaffär inom vårt affärsområde telefoni och ett kvitto på att vårt telefonierbjudande är mycket starkt. Affären är ett resultat av det hårda arbete och den kompetensförstärkning vi genomfört inom telefoniverksamheten under året. Självklart är det också mycket glädjande vi återigen står som vinnare i en stor offentlig upphandling vilket stärker oss att göra fler affärer inom offentlig sektor, säger Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD för DGC.

För mer information kontakta:
Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD DGC One AB, telefon: +46 70 626 28 01, E-post: mattias.wiklund@dgc.se

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2009, klockan 16.20.