Vänsterpartiet

Genomför strandskyddet före valet!

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 15:30 CET

Miljöminister Lena Sommestad meddelar på Dagens Nyheters debattsida den 28/2 att regeringen vill skjuta fram förslaget om ny strandskyddslagstiftning.

- Skjuter vi upp det här förslaget är det stor risk att strandskyddet blir svagare. Folk kan få minskade möjligheter att röra sig i strandområden och många växt- och djurarter får sämre livsmöjligheter, säger vänsterpartiets förhandlare Kjell -Erik Karlsson.

Förslaget som nu ligger innebär en förstärkning av allemansrätten och skyddet av växt och djurarter i strandområden. Det ger samtidigt möjlighet för kommuner att få rimliga lättnader av regionalpolitiska skäl. Anledningen till att regeringen vill skjuta upp beslutet är att man vill se över möjligheten att stärka kopplingen mellan Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser och Plan-och bygglagen. Dessutom vill man undersöka behovet av en förstärkt strandplanering för att undvika översvämningar.

- Vänsterpartiet vill att förslaget ska läggas i riksdagen i vår, utan några ytterligare försvagningar av strandskyddet. Vi anser inte att fler utredningar är nödvändiga, säger Kjell-Erik Karlsson.

Förstärkt strandplanering mot översvämningar bör inte utredas utan ingå i Plan- och bygglagen som ett villkor för att bygga. Möjligheten att stärka kopplingen mellan Miljöbalken och Plan- och bygglagen är inte heller skäl för att skjuta upp det viktiga beslutet. Att strandskyddet ska kunna föras över till PBL är uteslutet för Vänsterpartiet.

- Att genomföra denna ändring av strandskyddslagen är ett unikt tillfälle. Vi kan samtidigt stärka allmänhetens möjlighet att uppleva stränder med rik biologisk mångfald och öppna möjligheten för regionalpolitisk utveckling, anser Kjell-Erik Karlsson.

För mer information, kontakta:
Kjell-Erik Karlsson, tel. 070-343 96 32
Vänsterpartiets presstjänst, tel 070-620 00 64