Socialdepartementet

Genomförandegruppen avslutar sitt arbete på Den Gyldene Freden

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2006 09:00 CET

- Pensionsgruppen arbetade målmedvetet och effektivt. I dag, 15 år senare, ser vi resultatet, vi har ett pensionssystem som vi kan vara stolta över. Det är ett system som i en internationell jämförelse är unikt stabil. Det håller över val, generationer och in i framtiden - det är ett system som stärker arbetslinjen.

Det säger Cristina Husmark Pehrsson, socialförsäkringsminister och ansvarigt statsråd för pensionsfrågorna i regeringen i samband med Pensions- och Genomförandegruppens avslutningsmiddag.

Den 13 december 1991 samlades Pensionsgruppen, som skulle utarbeta ålderspensionsreformen, för första gången. På dagen 15 år senare avslutade gruppen, sedermera kallad Genomförandegruppen, sitt arbete med en avslutningsmiddag på Den Gyldene Freden i Gamla stan, Stockholm.

- I juni i år beslutade Genomförandegruppen att avsluta arbetet med att vårda pensionsöverenskommelsen i och med riksdagsvalet och att lämna över arbetet till en ny kontrollgrupp.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern står gemensamt bakom ålderspensionsreformen och är eniga om att reformens struktur och inriktning ska bestå.

- I syfte att bevara ålderspensionssystemet och dess politiska stabilitet är partierna överens om ett antal principer för det fortsatta samarbetets former, vilka Genomförandegruppen lämnar efter sig till den nya gruppen med representanter från partierna som står bakom ålderspensionsöverenskommelsen, avslutar Cristina Husmark Pehrsson.


Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34
mychele.ostman@social.ministry.se