Länsstyrelsen i Kalmar län

Genomförandestrategi för nya landsbygdsprogrammet

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:49 CET

Landsbygsdprogrammet ger möjligheter för alla som bor och verkar på landsbygden att utveckla företag, förbättra miljön inom jord- och skogsbruk eller utveckla landsbygden. Även föreningar och organisationer eller kommuner kan driva eller ingå i olika projekt med syfte att utveckla och ta tillvara de möjligheter som finns på landsbygden.

Landshövding Sven Lindgren fastställde idag genomförandestrategin för Landsbygdsprogrammet i Kalmar län.

De tre huvudmålen med Landsbygdsprogrammet är

* En ökad konkurrenskraft inom jord- och skogbruk och trädgård
* Förbättra miljön och landskapet
* Diversifiering och livskvalitet på landsbygden

Landsbygdsprogrammet ska leda till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling på landsbygden.

I Kalmar län prioriteras åtgärder som leder till utveckling av landsbygdsföretag, minskar miljöbelastningen på Österjön, samt åtgärder som bidrar till att miljömålet Ett rikt odlingslandskap uppfylls.

Läs/Ladda ned Genomförandestrategin (pdf, 541 kb): http://www.h.lst.se/NR/rdonlyres/CBB6C43E-452F-410C-98AD-D16AF3AE77D1/0/GenomforandestrategiLandsbygdsprogram.pdf