Moretime Group

Genomförd apportemission Moretime Professional Services AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 09:15 CET

Apportemissionen vid förvärvet av MDS Digital Solutions AB har nyligen registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Moretime Professional Services AB (publ) uppgår efter registreringen av 1 283 206 nya aktier till 28 630 358 stycken och aktiekapitalet har höjts till 1 946 864,348 SEK. Bytet kommer att registreras i Euroclear under vecka 7.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.