Hydropulsor AB

Genomförd nyemission i Hydropulsor

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 14:16 CEST

*Hydropulsors tillförs 20,3 MSEK genom nyemission, varav 10,5 MSEK tecknats genom kvittning av bolagets huvudägare
*Emissionen tecknades till 64 procent
*Hydropulsor fortsätter diskussioner med ett antal
strategiska parter som önskat mer tid för beslut

Hydropulsor slutför bolagets företrädesemission. Emissionen tillför bolaget 20,3 MSEK eget kapital före kostnader, fördelat på 10,5 MSEK som kvittade lån tillförda de senaste 12 månaderna och kontanta medel 9,8 MSEK.

Antal aktier i bolaget ökar från 78,8 till 180,0 miljoner.

Styrelsen i Hydropulsor ser mycket positivt på den genomförda emissionen som ett av flera steg i bolagets omstrukturering efter den genomförda företagsrekonstruktionen. Emissionen har mött ett relativt stort intresse i marknaden.

Hydropulsor kommer omedelbart att fortsätta arbetet med att fullfölja emissionen riktat till ett antal strategiska parter. Dessa har förklarat intresse att delta men behöver ytterligare tid för beslut.

För ytterligare information kontakta:
Lars Troive, Hydropulsor AB, tel. 0586-649 50 och 070-224 02 06

Hydropulsor utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken baseras på adiabatisk teknologi och utgör en av framtida produktionsmetoder. Bolaget konstruerar, slutmonterar och säljer maskiner och maskinsystem med fokus på främst kompaktering av metallpulver för komponenter med mycket höga densitetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt.

Kunderna återfinns exempelvis bland komponenttillverkare för fordon och hushållsmaskiner. Hydropulsors maskiner och maskinsystem har stora fördelar vid tillverkning av långa serier då maskinerna har hög produktionstakt och låg grad av materialspill. Bolagets produkter används främst inom metallvaruindustrin. Dessutom testas produktionsprocesser för kompaktering av keramer och polymerer.

Hydropulsors aktier handlas via NGMs aktielista Nordic OTC

Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.