Hydropulsor AB

GENOMFÖRD NYEMISSION I HYDROPULSOR AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 09:18 CET

· Hydropulsor tillförs 13,7 MSEK i eget kapital före emissionskostnader
· Teckningsgraden i emissionen uppgick till cirka 67 procent
· Arbetet med kompletterande finansiering fortsätter


Hydropulsor slutför bolagets företrädesemission och nyemissionen tillför bolaget 13,7 MSEK i eget kapital, fördelat på 7,9 MSEK som kvittade lån och kontanta medel 5,8 MSEK före emis-sionskostnader.

Teckningsgraden inklusive teckning utan företräde uppgick till cirka 67 procent och antal aktier i bolaget ökar från 406,2 miljoner till 679,5 miljoner.

Eftersom den genomförda emissionen inte fulltecknades är Hydropulsor fortfarande i behov av ytterligare rörelsekapital för verksamhetens aktuella behov. Arbetet med att öka försäljningsvoly-merna, minska kostnaderna samt finna alternativ finansiering i form av riktade emissioner och/eller lånefinansiering fortsätter.

Karlskoga 2006-11-13

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Kent Söderquist, VD Hydropulsor AB
Telefon 0586 -649 50Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.