IT&Telekomföretagen

Genomgripande kartläggning visar på mycket starkt rekryteringsbehov i IT-branschen

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 08:05 CEST

Under lång tid har IT- och telekombranscherna ropat att det råder stor brist på kompetens, trots dåliga tider i ekonomin i övrigt. Det har dock varit oklart vilken sorts IT-kompetens som efterfrågas, samt omfattningen av behovet. 

IT&Telekomföretagen inom Almega har, genom ett stort antal intervjuer och andra kontakter med personer inom och utanför branschen, gjort en kartläggning av vilka de olika yrkesrollskategorierna är samt hur stor efterfrågan på dem är. En bild som tydligt framkommer är att det inte bara är de traditionella systemutvecklarrollerna som efterfrågas, utan i ännu högre grad roller som ligger närmare affärerna och användarna: Projektledare, IT-arkitekter, verksamhetsutvecklare och testare. 

– För nästan  alla IT- och telekom-yrkesroller råder ett starkt eller mycket starkt rekryteringsbehov de närmaste tre åren, säger IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson i en kommentar. Upp till 10 procent fler skulle kunna anställas varje år, vilket motsvarar ungefär 30 000 personer under en treårsperiod. 

I kartläggningen återfinns även förslag på åtgärder på både kort och lång sikt. Den viktigaste kortsiktiga åtgärden är att snabbt få fler utrikesfödda in i branschen, bl.a. genom återinförande av någon form av finansiering  av utomeuropeiska masterstudenters studieavgifter, samt en effektivare handläggning av arbetstillstånd för arbetskraftsinvandring. 

De långsiktiga insatserna handlar om att göra fler ansträngningar, både i branschen och inom politiken och utbildningsväsendet, att få fler yngre, främst kvinnor att söka sig till branschen. 

– Vi måste en gång för alla komma bort från bilden av IT som något inåtvänt och teknikfixerat, säger Anne-Marie Fransson. De flesta IT-jobb handlar betydligt mer om relationer med kunder och användare än om ren teknik, vilket passar bland annat flickor alldeles utmärkt.

IT&Telekomföretagen – i spetsen för det innovativa Sverige!

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn. Vi har idag ca 1 000 medlemsföretag som tillsammans har drygt 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega.