Genovis

Genovis Årsstämma flyttad till den 2 juni 2009

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:33 CEST

Genovis undersöker för närvarande förutsättningarna för att avyttra delar av eller hela proteinportföljen.

Detta arbete påbörjades under fjärde kvartalet 2008 och beräknas vara slutfört under andra kvartalet 2009. För att den sittande styrelsen ska få handlingsutrymme i processen flyttar Genovis fram den ordinarie Årsstämman som skulle äga rum den 23 april till den 2 juni 2009 klockan 17.00. Beslutet har fattats i samråd med de större ägarna.

Åresredovisningen kommer att publiceras den 19 maj 2009

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 30
e-post: sarah.fredriksson@genovis.com
www.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på First North,OMX Nordiska Börs. Mangold Fondkommission är Certified Advisor och likviditetsgarant åt Bolaget.