Genovis

Genovis bokslutsrapport senarelagd

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 13:01 CET

Styrelsen i Genovis har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutsrapporten för 2010. Tidigare kommunicerat rapporteringstillfälle för bokslutsrapporten är den 15 februari, styrelsen har beslutat att bolaget istället kommunicerar bokslutsrapporten den 23 februari.

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com www.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00 är Certified Adviser åt Bolaget.