Genovis

Genovis förvärvar exklusiv licens till upkonverterande nanopartiklar och planerar lansering inom 1 år

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 14:05 CET

Genovis har förvärvat en exklusiv licens till en ny teknik där så kallade upkonverterande nanopartiklar används som kontrastmedel för optisk biomedicinsk avbildning. Genovis förvärvar licensen från Lumito, ett bolag inom LUAB och erhåller optionsrätt att förvärva tekniken i sin helhet.

Licensen ger exklusiva rättigheter till upkonverterande nanopartiklar och till teknik som krävs för att detektera partiklar i biologiskt material. Genovis har sedan tidigare utvecklat en ytbehandlingsteknik som ger nanopartiklarna en yta som inte är toxisk och som ger stabilitet och bra distribution i olika organ och biologisk vävnad. Genom att kombinera Genovis teknik med den förvärvade licensen kan Genovis relativt snabbt erbjuda en produkt i teknikfronten. Målet är att inom ett år kommersialisera tekniken i första hand på den prekliniska marknaden samt att på längre sikt utvärdera teknikens kliniska potential.

- För Genovis innebär licensen att vi kan vara med i framkanten på en ny växande marknad med stor potential. Vi breddar vår kundbas och kompletterar vår portfölj med ytterligare en unik produkt . Vi har haft glädjen att tidigt få ta del av den nya spännande tekniken via professor Stefan Andersson-Engels och hans forskargrupp, som är uppfinnarna bakom konceptet. Genom att kombinera deras kunskaper inom optik med Genovis kunskaper om nanopartiklar inom biomedicin kan vi skapa en kommersiell produkt relativt snabbt. Vi märker redan ett intresse för nya optiska nanopartiklar, så vi ser verkligen fram emot att lansera produkten, säger Sarah Fredriksson, VD i Genovis.

-Genom att kombinera den teknik som vi har utvecklat vid Atomfysikavdelningen vid Lunds Universitet med Genovis stora kompetens inom ytbeläggning och funktionalisering av nanopartiklar, tror vi att mycket intressanta nya möjligheter kan öppnas inom optisk biomedicinsk avbildning. Genovis verkar vara en mycket väl lämpad partner för att kommersialisera denna teknik, vilket gör att vi är mycket glada för denna överenskommelse, säger Stefan Andersson-Engels, Professor i Fysik vid Lunds Universitet.

-Vi trodde tidigt på den kommersiella potentialen hos uppfinningen som professor Stefan Andersson-Engels och hans forskarkollegor har gjort.  För Lumito innebär samarbetet och licensaffären med Genovis att en kommersiell produkt med stor potential kan tas fram och en snabb väg ut till en växande marknad, säger Christine Widstrand, Senior Advisor, LUAB.

LUAB  är ett bolag helägt av Lunds universitet. Verksamheten syftar till att hjälpa universitetets forskare att få ut sina forskningsresultat och idéer på marknaden. LUAB stödjer och finansierar bolagsstarter och licensaffärer, men äger, säljer och förvaltar också andelar i bolag som har sitt ursprung vid Lunds universitet. LUAB är för närvarande delägare i ett 35-tal bolag.

MER OM OPTISK AVBILDNING
Den utrustning som krävs för att genomföra optisk avbildning i preklinik marknadsförs av ett 15 olika bolag. Det finns cirka 3000 instrument installerade och antalet ökar med ca 800 stycken årligen. Genovis nya teknik riktar sig primärt mot denna kundgrupp för användning av nanopartiklarna som kontrast inom preklinisk forskning.  Marknaden för optiska kontrastmedel avsedda för molekylär avbildning inom prekliniska applikationer uppgår till ca 80 miljoner USD och beräknas ha en tillväxt om ca 16 % årligen under de närmaste åren.

Optisk avbildning är en av två tekniker som gör det möjligt att åskådliggöra förlopp i vävnad ända ner på molekylär nivå, vilket används när man tex vill studera i detalj hur ett läkemedel fungerar och verkar. Det ställs allt högre krav från regulatoriska myndigheter att nya läkemedels verkningsmekanism är noga studerad och verifierad. Biomedicinsk avbildning är bra tekniker för att studera verkningsmekanism och dynamiska förlopp över tiden. De dominerade metoderna på det området är SPECT1 och PET1 där man använder radionukleotider som markörer. Den optiska tekniken har tidigare visat en lägre upplösning och sämre känslighet i djup vävnad än PET och SPECT, men med upkonvererande teknik så förbättras de båda egenskaperna väsentligt. Då optisk imaging är både billigare och enklare samt är oberoende av radionukleotider är trenden redan en kraftig ökning av optiska metoder.  Dessutom är de upkonverterande nanopartiklarna inte alls så giftiga som andra optiska kontrast medel (quantum dots).  Med den förbättring i prestanda som upconverting tekniken innebär kommer optisk imaging att vinna nya marknadsandelar.


1
Positronemissiontomografi (PET) är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användningen av radioaktivt märkta molekyler. Med dessa kan man exempelvis följa ämnesomsättningen i ett organ eller följa hur olika substanser rör sig i kroppen. SPECT är ett alternativ till PET, skillnaden ligger i användningen av olika radioaktiva ämnen.

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com www.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00 är Certified Adviser åt Bolaget.