MissDomain AB

GENTS AB TAR FINLAND TILL EG-DOMSTOLEN I DOMÄNSTRID

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2008 03:34 CET

Helsingborg den 4 januari 2007

Det svenska bolaget Gents AB anmälde i dagarna Finland till EU-Kommissionen för brott mot EU-fördraget och diskriminering av svenska medborgare och företag. Bakgrunden är en tvist om Gents AB:s finländska domän www.gents.fi som enligt finsk lagstiftning endast kan innehas av finska medborgare eller företag.

SOLVIT (1) delar Gents AB:s uppfattning att Finlands agerande strider mot EU-fördragets krav på likabehandling av europeiska medborgare och har uppmanat Gents AB att överlämna ärendet till EU-kommissionen, med EG-domstolen som sista instans. En officiell anmälan av Finland för brott mot EU-fördraget inlämnades därför i dagarna till EU-kommissionen.

Redan år 2005 ansökte Gents hos det finländska kommunikationsverket FICORA om att registrera den finska domänen gents.fi men fick avslag på grund av sin nationalitet. Bolaget registrerade istället sin fi-domän via ett ombud. I början av 2007 meddelade emellertid FICORA att samtliga registreringar av denna typ bröt mot finsk lagstiftning och skulle avregistreras.

Domänhandelssiten MissDomain (www.MissDomain.com) företräder Gents AB mot Finland inför EU-kommissionen. MissDomains VD Björn Hansson utvecklar:
En nationell toppdomän (2) är a och o i ett företags internationella expansion av flera anledningar. Det är mycket viktigt att visa på lokal närvaro i det land man vill nå konsumenter, det är tydligt att konsumenter helst handlar via sin egna nationella toppdomän. Exempelvis känner sig svenska konsumenter tryggare i att handla via gents.se istället för via exempelvis gents.cz (Tjeckien) och på samma sätt handlar finska konsumenter hellre via en fi-domän än någon annan toppdomän.

Vidare är sökmotoroptimering en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller valet mellan toppdomänerna. En av de viktigaste komponenterna i ett företags marknadsföring idag är marknadsföring via Internet och höga placeringar på sökmotorer såsom Google och Yahoo. Trenden pekar mot att språkliga och geografiska faktorer får allt större betydelse i dessa sökmotorer. Google.se visar t.ex. sökresultat närmare svenska marknaden än vad Google.com gör. Ur ett sådant perspektiv är en av faktorerna i den optimala internetmarknadsföringen en landsdomän motsvarande den geografiska marknad man vill etablera sig på.

Processförande jurist Jenny Rydhström fyller i:
En av hörnstenarna inom EU är en fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Syftet är att underlätta medborgarnas gränsöverskridande aktiviteter och samtidigt konkurrensutsätta marknader som tidigare velat skydda inhemsk produktion och försäljning genom tullar och andra handelshinder.

Finlands inställning i fallet gents.fi är oförklarlig. En nekan att låta svenska medborgare eller företag registrera en finsk toppdomän är inte bara uttalat diskriminerande, men även ett klart handelshinder med hänsyn till hur både konsumenter och sökmotorer såsom Google fungerar. Det är ett mycket effektivt, men även olagligt sätt att skydda sin nationella finska marknad från svensk konkurrens.

Gents AB säljer sedan 2003 manliga rak- och hudvårdsprodukter på Internet, i Sverige via domänen www.gents.se. Gents AB köpte nyligen domänen www.gents.com för USD 100,000.

Kontaktpersoner:
MissDomain: Björn Hansson, tel 042 4002030, bjorn.hansson@missdomain.com

(1) SOLVIT (http://ec.europa.eu/solvit), den europeiska gemenskapens nätverk för att lösa problem som uppstår på den inre marknaden genom att nationella myndigheter inte tillämpar EU-fördraget korrekt
(2) Med toppdomän menas den lands- eller associationsbeteckning som följer efter sista punkten i en domänadress, exempelvis .se, .fi. .com. org, mfl.