Genusföretagarna

Genusföretagaren som entreprenör

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 22:08 CET

Nätverket Genusföretagarna, Sveriges första branschorganisation för företagare med genus/mångfald/jämställdhet i sin affärsidé, bjuder in medlemmar och nyfikna till en heldagskonferens om genusföretagande.

Branschen är i nuläget på tillväxt och under kraftig utveckling. Hur ser marknaden ut idag och vartåt går utvecklingen? Hur vill vi att det ser ut i framtiden? Vad har genusföretagare för behov? Hur jobbar vi? Vilka möjligheter har vi, och vad behöver vi hitta lösningar på?

I samband med Årsmötet 2010 kommer Nätverket Genusföretagarna att anordna en konferens för branschen och nyfikna på branschen. Datumet blir den 19:e mars I Näringslivets Hus I Stockholm. Temat kommer att vara metodutveckling och dagen kommer att avslutas med ett panelsamtal med deltagare från jämställdhet- och integrationsdepartementet, SKL, näringslivet och Nätverket Genusföretagarna. Ämnet för panelsamtalet är: Hur ska arbetet för en tillväxt i jämlikhetsbranschen fortsätta för att få bästa möjliga resultat?

Nätverket Genusföretagarna startades för ett år sedan med syfte att främja jämställdhetens kommersiella aktörer. Det är en ideell förening som välkomnar alla med jämställdhet och mångfald i sin affärsidé eller verksamhetsplan som medlemmar. Behovet av kompetens i jämställdhets- och mångfaldsfrågor växer allt mer och ett stort och varierat utbud av entreprenörer i frågan behövs för att möta detta.

Syftet med organisationen är dels att främja branschens intresse i samhället dels att stärka och stödja de företagare som arbetar med frågorna genom utbyte av kunskap och erfarenheter, skapande av mötesplatser och nätverk. Genusföretagarna har hittills skapat en hemsida, en blogg, en meilinglista och ett socialt forum på nätet för sina medlemmar. De har deltagit i seminarier och konferenser arrangerade av bland annat DO, SKL och JÄMI; förekommit i Jämis bilaga i Dagens Industri, DiTV och inte minst skapat många nya kontakter mellan enskilda företagare.

Alla företag, organisationer, privatpersoner eller andra aktörer som har ett intresse i jämställdhetsfrågor, vill stärka sitt varumärke och främja entreprenörskap i en innovativ bransch är välkomna som stödmedlemmar till Nätverket Genusföretagarna. Föreningen är hittills ett nollbudgetprojekt baserat på enskilda medlemmars ideella insatser och varje krona öppnar stora nya möjligheter.

För mer information:

www.genusforetagarna.se

info@genuforetagarna.se

Pernilla Karlsson, samordnare: 0767-877877

En nationell branschorganisation i syfte att öka kvalifikation, kapacitet och nyttjande av genus-, jämställdhets- och mångfaldskompetens.