Genusföretagarna

Genusföretagarna i Almedalen: Genusvetarens konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 13:58 CEST

Genusvetarens konkurrenskraft

Jodabar, tisdag 2/7 kl 8.00-10.00

Enligt en nationell alumniundersökning är 97 procent av studenterna i genusvetenskap nöjda med sin utbildning. En av de mest uppskattade färdigheterna som utbildningen ger är förmågan till kritiskt tänkande och analys. Undersökningen har gjorts av Ann Werner, vid Södertörns högskola och Anna Lundberg från Tema Genus vid Linköpings universitet.

På detta seminarium kopplar vi in genusföretagaren och jämlikhetsbranschens tillväxtmöjligheter i kombination med universitet och högskola. Vem är genusstudenten och i förlängningen vem är genusföretagaren, hur värderar den sina studier och hur tungt väger genusvetenskapen som merit på arbetsmarknaden och hos kunderna? Välkommen på seminarium med störning och mingel om:

 
 

-  Vilka redskap för förändring förmedlas av utbildningsinstitutionerna? Är det bara teoretiska spetsfundigheter eller är den kunskap de förmedlar användbar på något sätt?

-  Många genusföretagare har inte läst genusvetenskap på universitetet, betyder det att de är inkompetenta?

-  Vad får ett eventuellt gap mellan studier och arbetsliv för konsekvenser för jämställdhetsarbetet i Sverige? Saknar det förankring i forskningen och klarar det av att ta hänsyn till nya teoribildningar?

-  På vilket sätt skulle branschorganisationen kunna samverka med universiteten för att bygga en bro mellan studier och yrkesliv?

 
 

Seminariet är ett av två som arrangeras av Genusföretagarna 2013, riktade till dig som är intresserad av jämlikhet, mångfald och jämställdhet och socialt entreprenörskap. Seminarierna lyfter upp två frågeställningar aktuella både för våra medlemmar och för det omgivande samhället. Bland annat får du möta:

-  Konsulten som har maskulinitet som inriktning - om värderingar, attityder och förväntningar på manlighet.  (Frederick Lidman, Male Plane)

-  Specialisten som använder siffror/statistik som främsta redskap för att undersöka jämlikhet och jämställdhet. (Christina Ahlzén, Medida)

-  Marknadsföraren som arbetar med rosa pengar och visar hur man kan marknadsföra sig mot HBT-personer på en global marknad. (Tobias Hofelt, MBT Market Makers)

-  Konsultföretaget som arbetar utifrån evidensbaserad forskning och teaterpedagogik (Anna Karlsson, Johanna Lundin, reVamp AB)

-  Jämställdhetsexperten som grundade Genusföretagarna (Pernilla Alexandersson, Add Gender AB)


Sveriges Branschorganisation för företagare inom jämlikhet, mångfald och jämställdhet.