Genusföretagarna

Genusföretagarna i Almedalen: Hur beställa ett arbetsliv långt ifrån enfald?

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 13:53 CEST

Hur beställa ett arbetsliv långt ifrån enfald?

Jodabar, söndag 30/6 kl 14.30-16.00  

Entreprenörerna inom jämlikhet, mångfald och jämställdhet blir bara fler och erfarenheten och verktygen likaså. Hur vet en chef vad den ska fråga efter för kompetens på området? Välkommen på ett frukostseminarium med mingel och störning där vi mixar beställaren och leverantören i ett unikt samtal kring:

-  Hur går det till idag när jämlikhet, mångfald och jämställdhet beställs? Vilka erfarenheter har Genusföretagarnas medlemmar?

-  Vad borde beställaren fråga efter, för att kunna anlita rätt företagare? Vilka kompetenser och kvaliteter bör hen kräva?

-  Vad finns det för stöd och hjälp för att hitta rätt bland Genusföretagarna? Finns det behov av någon sorts verktyg och hur skulle ett sådant kunna se ut?

Branschorganisationen Genusföretagarnas medlemmar upplever ofta att de som beställer jämlikhets-, mångfalds och jämställdhetskompetens har svårt att veta exakt vad de ska fråga efter och vilka resultat och kvalitéer som faktiskt bör kunna krävas. Här samlas vi för vi en dialog för att komma med lösningar kring hur de olika parterna på bästa sätt kan samverka och kommunicera för att nå ett arbetsliv präglat av mångfald och jämlikhet.

Seminariet är ett av två som arrangeras av Genusföretagarna 2013, riktade till dig som är intresserad av jämlikhet, mångfald och jämställdhet och socialt entreprenörskap. Seminarierna lyfter upp två frågeställningar aktuella både för våra medlemmar och för det omgivande samhället. Bland annat får du möta:

-  Jämställdhetsexperten som grundade Genusföretagarna (Pernilla Alexandersson, Add Gender AB)

-  Konsultföretaget som arbetar utifrån evidensbaserad forskning och teaterpedagogik (Anna Karlsson, Johanna Lundin, reVamp AB)

-  Marknadsföraren som arbetar med rosa pengar och visar hur man kan marknadsföra sig mot HBT-personer på en global marknad. (Tobias Hofelt, MBT Market Makers)

-  Specialisten som använder siffror/statistik som främsta redskap för att undersöka jämlikhet och jämställdhet. (Christina Ahlzén, Medida)

-  Konsulten som har maskulinitet som inriktning - om värderingar, attityder och förväntningar på manlighet.  (Frederick Lidman, Male Plane)


Sveriges Branschorganisation för företagare inom jämlikhet, mångfald och jämställdhet.