Örnsköldsviks kommun

Genusinspiratörer sätter fokus på en jämställd skola

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:21 CET

Genusinspiratörer ska bidra till en mer jämställd miljö i förskola och skola. Jämställdhet och lika villkor ska känneteckna de värderingar som barnen får med sig i tidiga år.

Under året har 35 lärare, varav de flesta arbetar i förskolan men även några som arbetar i grundskolan, utbildats till genusinspiratörer. Syftet har varit att rikta pedagogernas uppmärksamhet mot, och öka deras medvetande om de könsstrukturer som barnen möts av från tidig ålder.

Möter vi barnen utifrån den individ barnet är eller spelar könet roll för hur vi kommenterar utseende, vilka förväntningar vi har mm? Vad är det som gör att flickorna får högre betyg i skolan medan pojkarna får jobben med högst lön? Får alla samma förutsättningar att utvecklas utan begränsning av traditionella könsmönster? Det är frågor lärarna ställt sig under utbildningen. Parallellt med studierna har de jobbat med genusfrågan på sina arbetsställen ute på förskolor och skolor.

Genusinspiratörsutbildningen är en del av satsningen på en förskola i Världsklass. Utbildningen har letts av Pether Arnberg från Jämrum i samarbete med genuspedagoger från barn- och utbildningsförvaltningen.

I samband med kursavslutningen visas en utställning om genus och jämställdhet. Utställningen finns fr.o.m. 22 november utanför personalrestaurangen på Stadshuset, Nygatan 16 i Örnsköldsvik.