Miljöpartiet Stockholms stad

Genuspedagoger i Stockholms alla förskolor

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2011 10:30 CET

För att uppnå jämställdhet behöver samhället bryta föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt tidigt. Därför är förskolan en mycket viktig plats som måste ge alla barn samma förutsättningar och möjligheter. Ojämlikheten trycker in barn i trånga mallar utifrån vuxnas föreställningar om hur män och kvinnor ska vara.

Genuspedagogik är ett samlingsnamn för metoder som synliggör hur föreställningar om kön påverkar pojkars och flickors lärande. Stockholms genuspedagoger är en viktig resurs i arbetet för jämställdhet. Därför driver Miljöpartiet en satsning som möjliggör genuspedagoger på alla Stockholms förskolor.

- Bristen på jämställdhet syns redan i förskolan – pojkar och flickor bemöts olika. En pojke som gillar rosa riskerar mobbing, tjejer som klättrar i träd kallas pojkflicka och pojkars språkutveckling begränsas genom att vuxna tilltalar pojkar och flickor olika. Därför behövs tidiga satsningar. Politiken ska skapa förutsättningar för ett samhälle där vi utgår från individ och inte förlegade föreställningar om kön, säger Per Bolund (MP), oppositionsborgarråd Stockholms stad.

- Miljöpartiet vill ha utbildade genuspedagoger i Stockholms alla förskolor. Det är en viktig satsning för att ge alla barn samma möjligheter tidigt i livet. Viktigt är att föräldrarna görs delaktiga i arbetet. I den gröna budgeten för Stockholm stad satsar vi sju miljoner på genuspedagoger i förskolan och fem miljoner på genuspedagoger i grundskola och gymnasium, säger Per Bolund (MP).MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare 
Adam Bergsveen, 0761-22 96 57, adam.bergsveen@stockholm.se

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region