Sundsvalls kommun

Genusperspektiv i tekniken

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 10:58 CET

Antalet tjejer som går tekniska program ökar i Sundsvall.

SUNDSVALL/Västermalm: Västermalam ligger över genomsnittet i Sverige i antalet tjejer som går gymnasieprogammen med teknisk inriktning. Siffran är bra men skolan vill att andelan tjejer ska öka.

På Västermalms gymnasium finns Sundsvalls tekniktunga program som fordons- och transportprogrammet och teknikprogrammet. Skolan har på senare tid aktivt arbetat för att öka andelen tjejer på programmen, och ligger för närvarande över genomsnittet i landet.

-” Det är naturligtvis mycket glädjande att våra aktiva åtgärder har givit resultat, men än är vi inte helt nöjda” säger Nils Nyborg rektor för programmen på Västermalm.

På fordon- och transportprogrammet ligger skolan på ca 20% tjejer i år ett, och snittet för riket ligger på ca 14%, på teknikprogrammet är siffran ca 30% för samma år och riket ligger på ca 14%, detta indikerar en positiv utveckling.

Bakgrunden till att skolan startade sitt arbete med att få in flera tjejer är att man upptäckte att informationen om de befintliga programmen mest riktade sig till killar, vilket gjorde att tjejerna inte hade samma fick samma förutsättningar.

-” Vi insåg att informationen kunde förbättras ur ett genusperspektiv, för oss är det en grundpelare att alla oavsett vem man är får samma förutsättningar att söka rätt program. Tekniska program har traditionellt inriktat sig mot killar, det är verkligen dags att bryta den trenden, det är ju faktiskt 2016,” fortsätter rektorn.

Skolan arbetar även utåt och är representerad i många nätverk i näringslivet. Exempelvis åkerinäringen ser mycket positivt på skolans arbete med att öka andelen tjejer på framförallt tranportprogrammet.

-” Många åkeriägare uppskattar tjejernas skicklighet som yrkeschaufförer, de gör dessutom av med mindre drivmedel när de kör, vilket gör att vinstmarginalen ökar för åkeriägaren” säger rektorn.

Nils Nyborg avslutar med att ge råden till teknikintresserade tjejer att inte lyssna på dem som föreslår de traditionellt kvinnodominerade yrkesvalen, de som påstår att tjejer inte begriper sig på teknik och sist men inte minst att de ska kräva lika lön för lika arbete

Kontakt:

Nils Nyborg

Rektor

Västermalms skola/ teknik, fordons-, tramsportprogrammen.

070-188 50 50

nils.nyborg@sundsvall.se

Västermalms skola ingår i Sundsvalls Gymnasium, och har ca 12oo elever.