Karolinska Institutet, KI

Genusskillnader inom hälso- och sjukvården består

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 16:57 CEST

Män och kvinnor kan reagera olika på både läkemedel och behandling vid många sjukdomstillstånd såsom hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar och neuropsykiatriska sjukdomar. Men fortfarande har man sällan genusperspektiv i läkemedelstudier. För att belysa genusskillnader i vård och läkemedelsanvändning hålls ett tvådagarsseminarium vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Flera internationellt kända forskare, som till exempel Donald Mattison från National Institutes of Health, Ameeta Parekh från Food and Drug Administration (det amerikanska läkemedelsverket) och Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin och Mia von Euler från Karolinska Institutet, kommer att presentera nya forskningsrön inom genusmedicin.

– En hjärtinfarkt har olika förlopp för män och kvinnor, men i vården ser man ofta patienterna som en enhetlig grupp och inte som manliga och kvinnliga patienter, säger Karin Schenck-Gustafsson, föreståndare för centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet.

Vid symposiet medverkar också Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm, Christina Åkerman, chef för Läkemedelsverket och Alexandra Charles från 1.6/2.6 Miljonerklubben.

Bland övriga nyheter som kommer att presenteras under symposiet återfinns lanseringen av det nyinrättande Centrum för Bättre Läkemedelsanvändning vid Läkemedelsverket, med syfte att förbättra läkemedelsanvändningen så att den blir patientsäker och jämlik.

Journalister är välkomna att bevaka symposiet eller att intervjua de medverkande
Tid: Onsdag 19 och torsdag 20 oktober 2010
Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna.
Programmet bifogas i pdf.

Genusmedicin är vetenskapen om köns- och genusskillnader mellan kvinnor och män vid hälsa och sjukdom. Vid många folkhälsosjukdomar föreligger det skillnader mellan könen vad gäller uppkomst, mekanismer, förekomst, klinisk bild, och prognos. Exempel på sådana sjukdomar är hjärt-kärlsjukdom, cancer, inflammatoriska sjukdomar och psykiatriska tillstånd. Kunskapen om folkhälsosjukdomarnas betydelse ur ett könsperspektiv är eftersatt.

För ytterligare information kontakta:
Karin Schenck-Gustafsson

Tel: 08-517 746 86 eller 070-484 83 66
E-post:
karin.schenck-gustafsson@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66 eller 070-614 60 66
E-post:
sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.