ULI Geoforum

GEOINFO 2010: ämnet är geografisk information och platsen Uppsala

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:45 CET

Geodata (geografisk information) används i allt större utsträckning professionellt inom olika samhällsområden och av privatpersoner. På onsdag den 10 november startar GEOINFO 2010 i Uppsala – en nationell konferens som tar upp aktuella frågor och användningsexempel inom området geodata och geografisk IT.

GEOINFO är en mötesplats som denna gång samlar ca 200 personer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och högskolor med intresse inom geodata och teknik för hantering av geodata – geografisk IT. Aktuella frågor på området och användningsexempel behandlas här i föredrag, workshops och diskussioner.

Årets konferens börjar med breda och internationella perspektiv inom området GIS (geografiska informationssystem). Som huvudtalare ser vi bland andra Andreas Gyllenhammar, Swecos Miljö- och klimatstrateg, som kommer att prata om GIS-lösningar för att rädda klimatet och Ian Jackson från British Geological Survey som presenterar OneGeology – en portal som förbättrat tillgängligheten till harmoniserad geologisk information på global nivå.

Konferensen har följande fyra temablock;

  • Öppen information i Europa
  • GIS-användare
  • Klimatanpassning
  • Befolkning, hälsa & risker

Inom temablocket Öppen information i Europa kommer det den 11 november att hållas en paneldebatt om Förutsättningar för ökad tillgänglighet till geodata.

- Geografisk information är viktig information inom en mängd olika samhällsområden, inte minst inom t ex hälsa och krisberedskap. En mötesplats som denna behövs för att behandla aktuella frågor som t ex tillgänglighet till geodata, säger Ralph Monö, kanslichef för ULI.

För ytterligare information:
>> Ralph Monö, ULIs kanslichef, 08-613 08 16, 070-508 39 03, ralph.mono@uli.se /uli@uli.se
>> Lisa Samuelsson, informationsansvarig, 08-613 08 18, 073-507 31 62, lisa.samuelsson@uli.se

>> GEOINFOs webbplats: www.uli.se/geoinfo2010 
>> Press & informationsmaterial: www.uli.se/om-uli/press

Om ULI
ULI är en nationell intresseorganisation för geodata och geografisk IT med närmare 200 medlemmar bland statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag, högskolor och andra organisationer.

ULI vill öka tillgängligheten till geodata och arbetar för att öka kunskapen om geografisk IT såväl inom branschen som bland beslutsfattare och allmänhet. Vi kartlägger användarnas behov, identifierar GIS-branschens möjligheter och vill se till att Sverige tar tillvara potentialen inom området.

Geografisk IT bidrar till effektivare samhällstjänster till nytta för dig som privatperson!

Läs mer på www.uli.se