Grontmij

Ger blivande ingenjörer branschkoll

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 09:18 CET

Daniel Lind, gruppchef på Grontmij i Västerås, har fått uppdraget att leda en kurs för blivande byggnadsingenjörer på Mälardalens högskola. Han kommer bland annat ge studenterna inblick i byggbranschen och vad som väntar dem efter examen.

Daniel Lind är själv byggnadsingenjör, utbildad på Mälardalens högskola. Han har erfarenhet från både entreprenörsledet och konsultledet och ser fram emot att få dela med sig av sina branschkunskaper till studenterna.

– Det är en dynamisk bransch, det händer mycket och man träffar mycket folk. Inget byggprojekt är det andra likt eftersom man hela tiden får samarbeta med nya människor och efter nya grundförutsättningar, säger han.

Studenterna på kursen går sista året på utbildningen och har valt produktionsinriktning. I kursupplägget ingår flera seminarier ledda av personer från branschen samt studiebesök på olika byggprojekt.

Daniel Linds recept för att lyckas i byggbranschen är engagemang. Något han kommer att prata mycket om med studenterna.

– Hög kvalitet får man först när alla inblandade parter är engagerade i projektet. Den som är engagerad tar ansvar och genomför förbättringar. Projektledaren har en nyckelroll för att få projektmedarbetarna att bli engagerade och vilja bidra så bra som möjligt till slutresultatet. Men även beställaren behöver vara engagerad för att slutresultatet ska bli bra, säger han.

Generationsskifte underlättar förändring
Han välkomnar en förändring av branschen som helhet och räknar med att ett generationsskifte kommer att leda till nödvändig förnyelse.

– Till exempel är upphandlingsprocessen som huggen i sten idag, trots att det finns uttalade brister i den. Det är jag säker på kommer förändras när nya personer kommer in i branschen vid de stora pensionsavgångarna vi ser nu, säger Daniel Lind.

Konsultuppdraget på Mälardalens högskola avslutas i mars 2011. 

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 11 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.