Fjärde Världen

Ger makt rätt? Om rättegången mot Gállok-aktivisterna

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 02:53 CET

Föreningen Fjärde Världen om rättegången mot Gállok-aktivisterna:

Ska de koloniala övergreppen få fortsätta?

Den 28 november inleddes rättegång vid Gällivare tingsrätt mot tre av aktivisterna som genomfört en vägblockad i samband med Jokkmokk Iron Mines AB:s/JIMAB:s provborrningar för gruvdrift i Gállok/Kallak, Jokkmokks kommun. JIMAB är dotterbolag till den brittiska mineralprospektören Beowulf Mining.

En av aktivisterna, en 22-åring, åtalades för egenmäktigt förfarande, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Åklagaren  yrkar på 60-70 dagsböter. Domen kommer den 12 december. 
Det Gállok-aktivisterna motsatt sig genom att upprätta vägblockaden var för det förstasjälva provborrningen: ett omfattande ingrepp i naturen som innebar fullständig uppgrävning av mark och fällning av många hundra träd. 

Samebyarna har inte getts vetorätt

Syftet med det ingreppet är att förbereda större gruvdrift i ett område där samebyar bedriver renskötsel. Uppgifter finns också om att stora vattentäkter kan komma att hotas vid öppnande av gruvor i detta område.

De protesterande ville  ifrågasätta både skadandet av naturen och skadandet av samebyars möjlighet att bedriva renskötsel. De aktuella samebyarna - Jåhkågasska Tjiellde sameby och Sirgas sameby - har hittills inte getts någon vetorätt när det gäller öppnandet av gruvor i deras områden.

Avgörande frågor behöver ställas

Avgörande frågor som behöver ställas i samband med hela detta händelseförlopp, förutom vad miljöaktivisterna gjort och inte gjort, är enligt Föreningen Fjärde Världens mening dessa:

- Vems är marken i Gállok, egentligen?- Vem har rätt att upplåta den aktuella marken för gruvdrift åt ett internationellt gruvbolag? Varför tillfrågas inte samebyarna?

- Är det inte kriminellt att förstöra naturen? Att skada markområden och sätta rennäring och vattentäkter i fara, är det lagligt?

- Sedan när blev protester mot uppenbar miljöförstöring så illegala att tunga polisinsatser krävs?

- Borrningarna har skett som inledning till omfattande gruvdrift som planerats i samma större region där det Unescoskyddade nationalparksområdet Laponia och nationalparken Muddus finns. Sedan när blev det lämpligt att lägga erkänt miljöförstörande gruvor nära sådana, inte bara av Sverige, utan av hela världen och Europa, särskilt skyddade områden?

Bakom händelserna i Gállok och rättegången i Gällivare tonar en bild fram. Den handlar om makt. Altaprotesterna i Nordnorge på 1980-talet ger en tydlig parallell. De riktade sig mot övergrepp både på människor och natur. 

I samband med Gállok finns en liknande bild: av fortsatta koloniala övergrepp från storsamhället mot det samiska ursprungsfolket på Nordkalotten, av fortsatt miljöförstöring i norra Sverige och av fortsatt total handlingsfrihet för storbolagen på oklar juridisk grund.


Ger makt rätt?

Frågan behöver åter ställas.


Stockholm, 3/12, 2013

Föreningen Fjärde Världen, styrelsen


PS-meddelande:
Länsstyrelsen i Norrbotten har underkänt JIMAB:s/Beowulf Minings miljökonsekvensbeskrivning, läs vidare här:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ansokan-om-kallak-gruva-otillracklig_8776268.svd
http://urbergsgruppenjokkmokk.se/tung-kritik-mot-jimab/

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org

Blogg: http://fjardevarlden.nyblogg.se/

Prenumeration/år: 220:-  pg 479 54 91-2, 50 kr ytterligare för medlemskap.