Uppsala domkyrka och domkyrkoförsamlingen

Gerle synar Sverigedemokraterna

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:57 CEST

Etikprofessorn Elisabeth Gerle tänker syna Sverigedemokraterna, när hon besöker Katedralkaféet i Uppsala den 5 oktober 19.00-20.30 för ett öppet samtal under rubriken Farlig förenkling. Den liberala staten av idag är valhänt när det gäller att hantera frågor kring religionsfrihet menar Gerle, som kommer att resonera kring vilken plats religionen kan och bör ha i samhället.

I sin nya bok har Gerle granskat Sverigedemokraternas syn på religionen och jämfört deras retorik med Humanisternas. Enligt Gerle tycks båda rörelserna vilja införa ett enhetssamhälle och definiera Svenska kyrkans roll i samhället på ett sätt som ska tjäna de egna syftena. Sverigedemokraterna målar bilden av ett förlorat folkhem där kyrkan finns mitt i byn och använder Svenska kyrkan som en plattform för att nå ut med idéer som inte har någon grund i kristen tro eller kyrkan idag. Humanisterna å sin sida vill reducera det politiska samtalet, genom sitt krav på att alla religiösa tankar ska lämnas utanför samhällsdebatten och förbehållas privatlivet.

I Kyrkans tidning den 30 september beskylls dock Elisabeth Gerle själv för att förenkla i sin beskrivning. Hennes bok liknas vid en ”molotovcocktail in i det offentliga samtalet”.

- Med detta öppna samtal vill vi bidra till den aktuella diskussionen om Sverigedemokraternas roll idag, förklarar Markus Holmberg, präst i Uppsala domkyrkoförsamling.

Sverigedemokraterna har suttit med i kyrkomötet (Svenska kyrkans motsvarighet till riksdagen) sedan 2001. De ledamöter som valdes till kyrkomötet hösten 2009 samlas för första gången till förhandlingar denna vecka, här i Uppsala.

Rolf Nordblom, psykoterapeut och tidigare direktor vid Diakonistiftelsen, kommer att leda samtalet i Katedralkaféet. Uppsala domkyrkoförsamling och studieförbundet Sensus är arrangörer.

Mer information: Gunilla Leffler, informatör i Uppsala domkyrkoförsamling, tel 0766-22 58 05.