Riksrevisionen

Gert Jönsson invald i globalt standardiseringsorgan

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 11:53 CET

Riksrevisionens överdirektör Gert Jönsson har utsetts till ledamot av The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB är en global oberoende organisation som utvecklar standarder i revision. Gert Jönsson påbörjade sitt nya uppdrag den 1 januari.

Gert Jönsson är sedan 2005 ordförande i den internationella arbetsgrupp som anpassar IAASBs standarder till offentlig sektor. Han har mångårig erfarenhet från normering av statlig revision och redovisning från Riksrevisionen, Riksrevisionsverket (RRV) och finansdepartementet.

FAKTA
The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) inrättades av revisionsbranschens globala intresseorganisation The International Federation of Accountants (IFAC). IAASB utvecklar International Standards on Auditing (ISA). ISA är den standard som ligger som grund för FAR/SRS revisionsrekommendationer, såväl som för Riksrevisionen.

Läs mer på IAASBs webbplats