Statens Fastighetsverk

Gert Wingårdh och Peter Wahlqvist mfl på Läckö slott

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 12:00 CEST

Tillgänglighetsdag 29 augusti kl 12-16

Vi vill skapa kulturmiljöer som är tillgängliga för alla. 800 000 människor i Sverige har funktionshinder. Många kulturmiljöer är svårtillgängliga för dem.

Statens fastighetsverk förvaltar ett stort antal kulturmiljöer i Sverige; bl a teatrar, museer och slott och arbetar med att göra dem mer tillgängliga. Läckö slottsområde i Västergötland är ett av pilotprojekten där nya idéer utvecklas.

I samråd med handikapporganisationen Bygg klokt och Stiftelsen Läckö slott har slottsområdet omdanats och broschyrer och skyltar setts över så att tillgängligheten ökat. Resultatet visas under Tillgänglighetsdagen på Läckö slott den 29 augusti mellan kl 12-16. Under dagen presenteras SFV:s pilotprojekt och visning sker av de arbeten som hittills utförts på Läckö slottsområde.

Arkitekter, kulturråd, hyresgäst och hyresvärd i debatt
Debatt med Gert Wingårdh, arkitekt
Peter Wahlqvist, kulturråd i Washington och fd teaterchef Stockholms Stadsteater
P O Bengtsson och Dagny Mörk, Bygg klokt
Gillis Åström, förvaltare SFV
Roni Wallin, slottsarkitekt
Per-Anders Johansson, arkitekt SFV
Christina Olsson, landskapsarkitekt SFV
Kolbjörn Waern, landskapsarkitekt
Magnus Lönnroth, Läcköstiftelsen
Moderator: Hanne Weiss Lindencrona, arkitekt.

Program
12.20 Projektpresentation
12.50 Guidade visningar av förändringarna
13.50 Kaffe
14.10 Redovisning Enkät
14.20 Paneldebatt
15.30 Ormteatern (med specialskriven pjäs)

Arrangörer är Statens fastighetsverk, Bygg klokt och Stiftelsen Läckö slott.

Fastighetsverkets pilotprojekt
Sveriges riksdag har fattat beslut om att alla myndigheter och verk ska vara föredömen i att människor med funktionshinder ges full delaktighet i samhället. Statens fastighetsverk har valt två 1600-tals miljöer, Läckö slottsområde och Wrangelska palatset (Svea hovrätt), som
pilotprojekt för att utveckla nya idéer.

För ytterligare information kontakta
Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk, 08-696 70 38/070-796 70 38, per-anders.johansson@sfv.se

Statens fastighetsverk i samarbete med:
Bygg klokt och Stiftelsen Läckö slott

Ann-Charlotte Spegel-Berg, presskontakt Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm
Tel: 08-696 71 22, 070-212 71 22, press@sfv.se www.sfv.se

Statens fastighetsverk ansvarar för byggnader, parker, skogar och marker runt om i landet som ägs av staten. De
flesta fastigheterna tillhör Sveriges nationella kulturarv och är en väsentlig del av vår historia. Vi förvaltar de kungliga slotten, regeringsbyggnaderna, äldre delar av huvudstaden, statliga kulturinstitutioner, äldre befästningsverk, skogar och marker i Norrland, älvsträckor vid de skyddade älvarna, kronoholmar längs hela kusten samt svenska ambassader utomlands.