Gestrike Invest

GESTRIKE INVEST AB: C2SAT - HUVUDAKTIEÄGARNA VILL FOKUSERA PÅ KÄRNVERKSAMHETEN

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 13:32 CET

Vid extra bolagsstämma i dag har beslutats att inte fullfölja tidigare aviserad nyemission i bolaget. Huvudaktieägarna har därmed tagit första steget i en ny ägarledd strategi att renodla bolagets verksamhet till den s k Communication-delen som sysslar med utveckling och marknadsföring av avancerade antennsystem. Communication-delen ligger i dag i ett helägt dotterbolag. Renodlingen förutsätter flera åtgärder som berör bolagets olika dotterbolag. Den tidigare strategin har varit att diversifiera produktportföljen. Huvud-aktieägarnas syn på den nya strategin delas inte av majoriteten i den nuvarande styrelsen och bolaget kommer därför att kalla till en ny extra bolagsstämma för val av ny styrelse.

Jan-Axel Näsman, en av företrädarna för huvudaktieägarna, säger:

"En renodling av verksamheten kommer att förbättra bolagets möjligheter att finansiera övergången från utveckling till fullskalig produktion och marknadsföring av C2SATs antennsystem. Kapitalet för denna satsning kommer att garanteras av en konstellation av huvudaktieägare förutsatt att en ny styrelse utses vid den extra bolagsstämman. Över-gången till produktion och marknadsföring skall inledas redan under första halvåret 2007 och en nyemission kommer att genomföras så snart de nödvändiga strukturförändringarna är på plats. Vi tror stenhårt på produkten och vi vet att marknaden delar vår uppfattning."


Gestrike Invest Aktiebolag