Getinge AB

Getinge AB inleder offentligt kontantbud avseende samtliga utestående aktier i Datascope Corp.

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:12 CEST

I enlighet med vad som tidigare meddelats inleder Getinge AB (STO: GETIB) ("Getinge") idag ett kontant uppköpserbjudande ("Erbjudandet") avseende samtliga utestående aktier i Datascope Corp. (NASDAQ: DSCP) ("Datascope"). Erbjudandet lämnas genom Getinges indirekt helägda dotterbolag DaVinci Merger Sub, Inc. ("Köparen").

Som framgår av pressmeddelande den 15 september 2008 har Getinge ingått ett bindande avtal enligt vilket bolaget kommer att erbjuda Datascopes aktieägare USD 53 kontant per aktie, motsvarande en premie om 34 % jämfört med Datascopes volymvägda aktiekurs om USD 39,67 under en tremånadersperiod före den 4 juni 2008, då Datascope tillkännagav att man söker strategiska alternativ för bolaget. Datascopes styrelse har enhälligt godkänt Erbjudandet samt rekommenderat Datascopes aktieägare att acceptera detsamma. Erbjudandet motsvarar ett sammanlagt värde om cirka USD 865 miljoner och löper fram till och med den 28 oktober 2008, med möjlighet till förlängning.

Erbjudandet riktas direkt till aktieägarna i Datascope och är bland annat villkorat av att det accepteras av aktieägare som innehar en majoritet av de utestående aktierna i Datascope samt av att tidsfristen enligt amerikanska Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act löper ut eller upphör. De aktier som inte förvärvas genom Erbjudandet förväntas övertas genom en efterföljande fusion till samma pris som i Erbjudandet.

Aktieägarna i Datascope bör ta del av den viktiga information som finns i det så kallade Tender Offer Statement, erbjudandehandlingen, samt varje annat dokument avseende Erbjudandet som Getinge och Köparen lämnar in till amerikanska Securities and Exchange Commission ("SEC"). Vidare kommer Datascope att lämna in ett så kallat Solicitation/Recommendation Statement avseende Erbjudandet till SEC.

Datascopes aktieägare kan kostnadsfritt hämta kopior av dessa dokument, i den takt de blir tillgängliga, på SEC:s hemsida www.sec.gov eller genom att ringa till Georgsson Inc., som är så kallad Information Agent för Erbjudandet, på telefon +1 800 328 5614. Banker och mäklare ringer +1 212 440 9800.

Important Information

Notice to Investors
This announcement is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell securities. The tender offer statement being filed with the SEC on Schedule TO (including an offer to purchase, a related letter of transmittal and other offer documents) and the solicitation/ recommendation statement being filed with the SEC on Schedule 14D-9 contain important information that should be read carefully before any decision is made with respect to the tender offer. Those materials will be made available to Datascope's security holders at no expense to them. In addition, all of those materials (and all other offer documents filed with the SEC) will be available at no charge on the SEC's Web site: www.sec.gov.

Forward-looking Statements
This press release contains "forward-looking statements" within the meaning of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are not historical facts, but instead represent beliefs regarding future events. Readers are cautioned that these forward-looking statements are only predictions and may differ materially from actual results due to a variety of factors. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties. Information regarding these risks and uncertainties is included in public documents for Datascope filed with the SEC. Datascope does not undertake any obligation to update any forward-looking statement, except as required under applicable law.

Notes for Editors
Getinge AB is a leading global provider of equipment and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. Equipment, service and technologies are supplied under the brands ArjoHuntleigh for patient handling and hygiene, disinfection, DVT prevention, medical beds, therapeutic surfaces and diagnostics, GETINGE for infection control and prevention within healthcare and life science and MAQUET for surgical workplaces, cardiopulmonary and critical care. For news releases, webcasts and other information about Getinge, please visit Getinge's website, http://www.getingegroup.com.

Datascope Corp. is the global leader of intra-aortic balloon counterpulsation and a diversified medical device company that develops, manufactures and markets proprietary products for clinical health care markets in interventional cardiology, cardiovascular and vascular surgery and critical care. The Company's products are sold throughout the world through direct sales representatives and independent distributors. Founded in 1964, Datascope is headquartered in Montvale, New Jersey. For news releases, webcasts and other information about Datascope, please visit Datascope's website, http://www.datascope.com.

För mer information kontakta:
Getinge AB
Ulf Grunander
+46 (0) 35 15 55 00

Informationen är sådan som Getinge AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.