Getinge AB

Getinge stärker sin position i Storbritannien

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 13:30 CEST

Getinge AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Lancer UK Ltd. Bolaget har under två decennier varit Infection Control’s distributör av desinfektionsutrustning i Storbritannien.

Lancer UK Ltd är beläget i Cambridge och har 45 medarbetare. Kunderna återfinns inom såväl sjukvårds- som inom Life science-sektorn.

Under räkenskapsåret (augusti 2004 – juli 2005) uppgick bolagets omsättning till 104 miljoner kronor och vinsten före skatt var 21 miljoner kr. Bolagets tillgångar uppgick till 85 miljoner kr och skulderna till 33 miljoner kr per 30 juni 2005.

Förvärvspriset som är 119 miljoner kr motsvarar en EV/EBITDA multipel om cirka 5 ggr räknat på verksamhetsåret som avslutades den 31 juli 2005.

Getinge räknar med att kunna konsolidera Lancer UK från och med oktober innevarande år. Lancer UK förväntas bidra till koncernens vinst per aktie från och med år 2006.

Getinge den 4 oktober 2005


För ytterligare information:
Johan Malmquist
VD och Koncernchef
Tel. 035-15 55 00GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier.
Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. Getingekoncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK på en årlig basis och har 6 800 anställda.