Getinge AB

Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 09:08 CEST

Rapportperioden januari - juni

 

  • Orderingången ökade med 20,6 % till 11 081Mkr (9 185)
  • Nettoomsättningen ökade med 24,8 % till 10 677Mkr (8 558)
  • Resultat före skatt ökade med 33,6 % till 993 Mkr (743)
  • Nettovinsten ökade med 34,7 % till 715 Mkr (531)
  • Vinst per aktie ökade med 34,7 % till 2,99 kr (2,22)
  • Fortsatt goda resultatutsikter för året


2:a kvartalet 2009
Efterfrågesituationen i USA och på vissa tillväxtmarknader fortsätter att vara osäker,
även om en viss optimism om en förestående vändning i USA kan skönjas. En fortsatt
och selektiv anpassning av koncernens kostnader tillsammans med synergivinster
innebär att vinsttillväxten blir fortsatt god trots en svagare marknad.

 

Getinge AB
Box 69, 310 44 Getinge
Telefon 035-15 55 00. Telefax 035-549 52
e-post info@getinge.com
Organisationsnummer 556408-5032
www.getingegroup.com