Getinge AB

Getingekoncernen Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:35 CEST


Rapportperioden januari - mars

  • Orderingången ökade med 17,2 % till 5 467 Mkr (4 666)
  • Nettoomsättningen ökade med 25,5 % till 5 153 Mkr (4 107)
  • Resultat före skatt ökade med 46,0 % till 530 Mkr (363)
  • Nettovinsten ökade med 46,9 % till 382 Mkr (260)
  • Vinst per aktie ökade med 46,8 % till 1,60 kr (1,09)
  • Förvärv av Datascope Corp. är slutfört
  • Fortsatt goda resultatutsikter för året


1:a kvartalet 2009
Verksamheter med inriktning mot sjukvårdsmarknaden har historiskt uppvisat begränsad konjunkturkänslighet. Kraften i den pågående konjunkturavmattningen, speciellt vad avser USA-marknaden, gör dock att vi sänker våra tillväxtambitioner för året. Utmaningarna till
trots räknar vi med fortsatt god vinsttillväxt med cirka 15% före skatt för året.

Getinge AB
Box 69, 310 44 Getinge
Telefon 035-15 55 00. Telefax 035-549 52
e-post info@getinge.com
Organisationsnummer 556408-5032
www.getingegroup.com